Strażnicy podsumowują 2018 r. - cz. 2 ochrona środowiska

W 2018 roku blisko 15 000 zgłoszeń mieszkańców dotyczyło spraw związanych z ochroną środowiska. To, pod względem liczby zgłaszanych problemów, druga po parkowaniu kategoria interwencji. Zgłoszenia mieszkańców znalazły odzwierciedlenie zarówno w ilości jak i zakresie zrealizowanych interwencji.

Działania edukacyjne prowadzone przez strażników profilaktyki
Działania edukacyjne prowadzone przez strażników profilaktyki

Interwencje strażników z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska to zanieczyszczenia miejsc publicznych, zwierzęta wymagające pomocy człowieka, spalanie odpadów i gospodarka odpadami komunalnymi. Każda interwencja wymaga sporego nakładu pracy.

Gospodarka odpadami komunalnymi - dzikie wysypiska - w 2018 roku strażnicy ujawnili i doprowadzili do usunięcia 762 dzikie wysypiska śmieci. W 44 przypadkach sprzątali sprawcy na własny koszt, a w 7 przypadkach sprawcy zostali złapani na "gorącym uczynku". Pozostałe miejsca zanieczyszczone sprzątane były na koszt zarządcy terenu, najczęściej były to tereny miejskie.

Spalanie odpadów - 3 276 przeprowadzonych kontroli w zakresie spalania odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych to zakres interwencji Eko Patrolu i strażników rejonowych w 2018 r.  W 364 przypadkach winnych ukarano (6 spraw trafiło do Sądu). W trakcie czynności kontrolnych, w sytuacji gdy funkcjonariusze mieli informacje, że spalane były odpady, a osoba poddana kontroli zaprzeczała, pobierano próbki popiołu do badań laboratoryjnych. W zdecydowanej większości wyniki badań jasno wskazywały na spalanie odpadów, z podaniem konkretnych materiałów - np. spalane było drewno pokryte farbą olejną. Taka sytuacja najczęściej występuje przy spalaniu ram okiennych lub innych elementów stolarki budowlanej. Natomiast z grupy osób karanych najczęściej dochodziło do spalania starych mebli (płyty wiórowe pokryte sztucznymi okleinami itp.). Było też kilka przypadków, w których strażnicy ujawnili tzw. wypalanie kabli (spalanie plastikowej otuliny w celu odzyskania miedzi).

Kontrole placów budów - w 2018 roku strażnicy przeprowadzili 2 467 kontroli 144 placów budów i terenów przyległych, a to oznacza, że statystyczna budowa była kontrolowana 17 - krotnie. Taka sytuacja powstała z uwagi na spore uciążliwości generowane przez "budowy" w ścisłym centrum. W kilku przypadkach strażnicy sprawdzali przestrzeganie zasad czystości nawet 3 x dziennie, w tym czyszczenia jezdni, gromadzenia odpadów, a także przestrzegania zasad parkowania  pojazdów. W 148 przypadkach funkcjonariusze ukarali odpowiedzialnych, a 1 sprawa trafiła do Sądu.

Wraki - doprowadzili do usunięcia 1 214 pojazdów, których stan wizualny wskazywał na to, że nie są używane od długiego czasu.

Niszczenie zieleni - interweniowali 1 763 razy wobec osób, które niszczyły roślinność. Najczęściej byli to kierowcy samochodów, którzy parkowali na trawnikach. W okresie jesieni i wiosny takie praktyki kończą się zniszczeniem trawnika wymagającym jego rekultywacji.

Zwierzęta -  do Schroniska dla Zwierząt strażnicy przekazali 365 bezpańskich psów, 143 koty wymagające pomocy człowieka, do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej przekazali 608 chorych i rannych ptaków. Współpracując z WZKiB UMP interweniowali 634 razy w sprawie zwierząt dzikich.

Z innych działań na rzecz ochrony środowiska należy wspomnieć o kontrolach obowiązków deratyzacyjnych (2 228 sprawdzonych nieruchomości), o interwencjach związanych z zanieczyszczeniem cieków wodnych (13). Dodatkowo przekazali 276 spraw będących w kompetencji Zarządu Zieleni Miejskiej.

Zdecydowaną większość opisanych interwencji realizują załogi Eko Patrolu -  strażnicy ci wyposażeni są nie tylko w sprzęt do wyłapywania i humanitarnego transportu zwierząt domowych, ale również w sprzęt pomiarowy jakości powietrza - między innymi sprawdzają poziom pyłów zawieszonych w różnych rejonach, o różnych porach dnia i nocy. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do kompleksowych kontroli spalania w gospodarstwach domowych.