Strażnicy podsumowują 2018 r. - bezpieczeństwo i porządek w komunikacji

W 2018 roku 36 422 zgłoszenia przyjęte przez dyżurnych dotyczyły wykroczeń w komunikacji. Liczba ta stanowi ponad połowę wszystkich interwencji przekazanych strażnikom. Znalazło to odzwierciedlenie zarówno w ilości jaki i zakresie podejmowanych czynności.

ul. Wiśniowa przed działaniami strażników
ul. Wiśniowa przed działaniami strażników

Miniony rok, w działaniach podejmowanych przez strażników miejskich, charakteryzował się zdecydowanie większym naciskiem na wykroczenia drogowe. Wyraźny wzrost liczby zgłoszeń mieszkańców z zakresu uciążliwości powodowanych przez niewłaściwie zaparkowane samochody (wzrost w porównaniu do 2017 r. o blisko 7 000 zgłoszeń) znalazł odzwierciedlenie zarówno w liczbie interwencji jak i sposobie i zakresie ich realizacji.

Strażnicy, w 2018 roku, skutecznie interweniowali wobec 44 684 kierowców, którzy ignorowali podstawowe zasady z zakresu parkowania pojazdów. Wydali 866 dyspozycji odholowania  samochodów pozostawionych w miejscach zabronionych, które zagrażały bezpieczeństwu lub tamowały ruch, a w szczególności:

  • 346 za blokowanie bram wjazdowych,
  • 205 za parkowanie na odcinkach dróg objętych zakazem zatrzymywania się  z tabliczką o odholowaniu,
  • 189 za parkowanie w miejscach zastrzeżonych dla niepełnosprawnych,
  • 49 za blokowanie przejazdu komunikacji miejskiej
  • pozostałe 77 za parkowanie na skrzyżowaniach dróg i przejściach dla pieszych.

Strażnicy, w działaniach z zakresu przepisów ruchu drogowego, reagowali także na wykroczenia pieszych (736 interwencji) i rowerzystów (1180 interwencji).

Zwiększone zainteresowanie mieszkańców, w tym sygnały kierowane z samorządów pomocniczych, znalazły odzwierciedlenie w sposobie i zakresie podejmowanych czynności. Od początku ubiegłego roku, niezależnie od codziennej pracy strażników,  wprowadzone zostały tzw. działania wzmożone. Łącznie przeprowadzono ich 25. Najwięcej, bo aż 17 razy, szczegółowe kontrole parkowania odbyły się w ścisłym centrum Starego Miasta, a 7 razy w pozostałych częściach miasta. W ramach działań wzmożonych strażnicy ukarali 2025 kierowców ignorujących podstawowe zasady ruchu drogowego. Tylko w 3 przypadkach sprawy takie znalazły swój finał przed Sądem.  

Obok działań interwencyjnych, strażnicy w kilku miejscach miasta przywracali porządek na miejscach parkingowych. Systematyczne działania "wymusiły" na kierujących stosowanie się do obowiązujących zasad wzdłuż ul. Bergera, Szyperskiej, Rybaki, Wiśniowej, Kosińskiego oraz na terenie Galerii Dębiec. Jednak nie wszędzie częsta obecność strażnika pomogła. Na kilku skrzyżowaniach wildeckich ulic porządek przywrócono dopiero po zamontowaniu słupków ograniczających wjazd samochodów.

Więcej na temat działań strażników miejskich w 2018 roku znajduje się tutaj.