Straż Miejska walczy ze smogiem

Z roku na rok rośnie świadomość społeczna w kwestii zagrożenia jakie powoduje spalanie odpadów. W poprzednim sezonie grzewczym strażnicy, obok akcji edukacyjnych, przeprowadzili 1151 kontroli legalności spalania. W tym roku, na wniosek Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Poznania, Eko Patrol Straży Miejskiej Miasta Poznania został wyposażony w mobilne urządzenie do pomiaru pyłu zawieszonego.

ul. Plebańska w Poznaniu (foto Izabella Hołosyniuk Rada Osiedla Winiary) - grafika artykułu
ul. Plebańska w Poznaniu (foto Izabella Hołosyniuk Rada Osiedla Winiary)

Od tego roku strażnicy nie tylko sprawdzą czym palimy w piecu, ale również dokonają pomiaru jakości powietrza w celu określenia stopnia jego zanieczyszczenia. Do tego celu zakupiono urządzenie do pomiaru pyłu zawieszonego. Funkcjonariusze Eko Patrolu zostali przeszkoleni z zakresu obsługi urządzenia i rozpoczęli pierwsze testowe pomiary. Na początek, w godzinach porannych, analizowane są próbki powietrza w tych rejonach miasta, w których do tej pory było najwięcej interwencji związanych z podejrzeniem spalania odpadów. Testy potrwają do końca grudnia. Od nowego roku analizy zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu będą wykonywane codziennie, o różnych porach. Uzyskaane w ten sposób wyniki pozwolą na określenie, a tym samym wytypowanie, rejonów miasta z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Na tej podstawie będą prowadzone kontrole na terenie poszczególnych nieruchomości w celu identyfikacji źródeł emitowanych zanieczyszczeń i ich ograniczenia.

To jednak nie wszystkie nowości z zakresu "walki strażników ze smogiem".

W trakcie czynności kontrolnych, w uzasadnionych przypadkach, funkcjonariusz będzie pobierał próbkę popiołu z paleniska, w celu dokonania analizy składu chemicznego. Badania te będą zlecane akredytowanemu laboratorium.

Dodatkowo strażnicy Eko Patrolu zostali wyposażeni w przenośny detektor gazów, co zwiększy ich bezpieczeństwo podczas kontroli pomieszczeń kotłowni. Urządzenie to sygnalizuje niebezpieczny dla zdrowia bądź życia poziom tlenku węgla, siarkowodoru, tlenku azotu, a także sprawdza bezpieczne stężenie tlenu.

Docelowo urządzenie do pomiaru pyłu zawieszonego zamontowane będzie w nowym radiowozie, również zakupionym na wniosek Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Poznania.  

sieci społecznościowe