Stan epiemii - kolejne obostrzenia

Od 1 kwietnia, w związku z szerzącą się epidemią, rząd wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa, które dotyczą kolejnych ograniczeń w przemieszczaniu się. Nad przestrzeganiem zakazów będą czuwać policjanci i strażnicy miejscy.

Stan epiemii - kolejne obostrzenia
Stan epiemii - kolejne obostrzenia

Zakazy wstępu, o których mowa w treści plakatu, nie dotyczy:

  • wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonych na terenach, o którym mowa w ust. 1, na podstawie umów zawartych w tym zakresie;
  • działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec braku innych rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego;
  • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu.

Wyjścia ogranicz tylko do sytuacji prawem dozwolonych.

Unikaj bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.

Bądź odpowiedzialny! Chronisz siebie - chronisz innych.

Więcej na temat wprowadzonych zasad bezpieczeństwa czytaj tutaj.