Sezon grzewczy rozpoczęty

Od początku sezonu grzewczego strażnicy sprawdzają, czym mieszkańcy palą w piecach. Rejony objęte kontrolami wytypowano na podstawie wcześniej przeprowadzonych pomiarów zawartości pyłów zawieszonych w powietrzu. Tylko w listopadzie funkcjonariusze sprawdzili 257 nieruchomości, w większości  wyposażonych w piece na opał stały. Posypały się wysokie mandaty.  

Dym wydobywający się z komina podczas spalania opału stałego - grafika artykułu
Dym wydobywający się z komina podczas spalania opału stałego

Łagodna, Krótka, Jachowicza, Bułgarska, Gerberowa, Mieleszyńska, Widawska czy Stęszwska, to tylko niektóre z ulic wytypowanych do kompleksowych kontroli spalania.  Tylko w listopadzie, strażnicy Eko Patrolu, wraz z funkcjonariuszami rejonowymi, sprawdzili 257 nieruchomości. W większości kontrolowanych nieruchomości, do ogrzewania mieszkań stosowane są piece na opał stały. W 47 przypadkach funkcjonariusze ujawnili spalanie odpadów, takich jak płyty wiórowe ze starych mebli czy plastikowe opakowania - jedna sprawa trafiła do Sądu, a pozostali zostali ukarani. W 12 kolejnych przypadkach strażnicy pobrali próbki popiołu, które zostały wysłane do badań, celem określenia rodzaju spalonych materiałów. Wyniki analizy składu chemicznego popiołów będą stanowiły podstawę do ewentualnego ukarania.

Równocześnie, podczas opisanych czynności, strażnicy sprawdzali, czy zgromadzony i używany opał, spełnia wymogi określone w Uchwale Sejmiku Wojewódzkiego dla miasta Poznania. W przypadku drewna opałowego określali jego wilgotność, a w pozostałych porównywali dane podane w certyfikatach. W 11 przypadkach strażnicy zastosowali mandaty i pouczenia.

Należy podkreślić, że w każdej nieruchomości, w której strażnicy stwierdzili spalanie odpadów, będzie przeprowadzona ponowna kontrola.

Sezony grzewcze w liczbach

Od 2016 roku, w każdym kolejnym sezonie grzewczym, odnotowujemy ciągły wzrost prowadzonych czynności kontrolnych.

1151 - w sezonie 2016 / 2017

2593 - w sezonie 2017 / 2018

3100 - w sezonie 2018 / 2019

2301 - w sezonie 2019 / 2020

Jaki będzie obecny sezon grzewczy tego jeszcze nie wiemy, ale wszystko wskazuje na to, że ilość przeprowadzonych kontroli przekroczy 2 000. Z jednej strony, w walce o czyste powietrze, odnotowujemy ciągle rosnące zainteresowanie mieszkańców, a z drugiej, w typowaniu rejonów do kompleksowych kontroli "spalania"  wykorzystujemy mobilne mierniki jakości powietrza.

sieci społecznościowe