Sezon grzewczy rozpoczęty!

Interwencja strażników Eko Patrolu okazała się ratującą życie - szybka reakcja funkcjonariuszy uchroniła mieszkańców przed rozprzestrzenieniem się pożaru w przewodzie kominowym na cały budynek. Ogień gasiły 3 jednostki Straży Pożarnej. 

Ul. Senatorska - interwencja strażników Eko Patrolu i Straży Pożarnej
Ul. Senatorska - interwencja strażników Eko Patrolu i Straży Pożarnej

Od kilkunastu dni służby dyżurne SMMP codziennie przyjmują nawet po kilkanaście zgłoszeń dotyczących zadymienia okolicy. W większości przypadków powodem jesiennych interwencji jest dogrzewanie mieszkań poprzez spalanie śmieci i starych mebli. O tym, że każda interwencja może być inna przekonali się strażnicy Eko Patrolu. Zgłoszenie z ulicy Senatorskiej dotyczyło sporego zadymienia, jakie powodował dym z komina budynku mieszkalnego. Strażnicy, wspólnie z właścicielem nieruchomości, sprawdzili palenisko w kotłowni. W piecu spalane było czyste drewno opałowe i węgiel kamienny. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze zwrócili uwagę na rosnące zadymienie, niewspółmierne z ilością opału w palenisku:

 - Nie tylko cała okolica była zasnuta dymem, ale również dym pojawił się wewnątrz budynku. Powód mógł być tylko jeden - zapaliły się sadze w przewodzie kominowym! W każdej chwili dom mógł stanąć w płomieniach. Nie było chwili do namysłu, musieliśmy wezwać pomoc i wyprowadzić mieszkańców, relacjonuje strażnik.

Strażnicy wezwali Straż Pożarną i przystąpili do ewakuacji mieszkańców dwóch budynków. Wszystkich bezpiecznie wyprowadzili na zewnątrz. Po kilku minutach przybyły trzy jednostki straży pożarnej. Do zagaszenia strażacy użyli specjalnego proszku, który wsypali do przewodu kominowego. Prawdopodobną przyczyną zapalenia się sadzy był brudny, nieoczyszczony mechanicznie przewód kominowy.

W sezonie grzewczym 2017 / 2018  strażnicy przeprowadzili 2593 interwencje. W 338 przypadkach winnych spalania odpadów ukarano.

Od początku  2018 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania:

  • mogą pobierać próbki popiołu w celu stwierdzenia, czy w piecu spalano substancje zabronione;
  • dokonują analizy składu chemicznego powietrza, a wykryte strefy występowania zanieczyszczeń skutkują kompleksowymi kontrolami domowych palenisk;
  • zostali wyposażeni w indywidualne analizatory powietrza chroniące funkcjonariuszy przed zagrożeniem ze strony np. czadu.

Obowiązki właściciela nieruchomości z zakresu czyszczenia przewodów wentylacyjnych  wynikają z Ustawy Prawo Budowlane (rozdz. 6: Utrzymanie obiektów budowlanych).