Sarmacka posprzątana

Strażnik rejonowy Referatu Północ interweniował w sprawie bałaganu, jaki pozostał po rozebraniu garaży przy ul. Sarmackiej. Działania funkcjonariusza doprowadziły do kompleksowego uporządkowania terenu.

Plac przy ul. Sarmackiej po wyburzeniu garaży
Plac przy ul. Sarmackiej po wyburzeniu garaży

Interwencja w sprawie bałaganu powstałego po rozebraniu garaży, które znajdowały się  na placu przy ul. Sarmackiej, rozpoczęła się pod koniec minionego roku. Zniszczone meble, liczne odpady komunalne oraz budowlane zalegały na całym placu. Kilka rozmów przeprowadzonych z zarządcą terenu oraz "przypominający" mandat, ostatecznie zmobilizowały do uporządkowania całej nieruchomości.

Przygotowanie terenu do inwestycji drogowych niekiedy wymaga wyburzenia kolidujących budynków i budowli. Prace rozbiórkowe nie zawsze wykonywane są rzetelnie -  tereny po opuszczonych garażach, ogrodach działkowych itp, wymagają dodatkowych prac porządkowych.