Rzeka Główna zanieczyszczona

Strażnicy Ekopatrolu zlokalizowali miejsce wycieku substancji ropopochodnych do Rzeki Głównej. Konieczna była interwencja Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Zanieczyszczenie Rzeki Głównej
Zanieczyszczenie Rzeki Głównej

Strażnicy Ekopatrolu interweniowali w sprawie zanieczyszczenia Rzeki Głównej. Na powierzchni rzeki, na wysokości ulicy Bartniczej, mieszkańcy zauważyli tłuste plamy. Działania kierowane były przez pracowników WIOŚ oraz zastęp PSP. Na rzece założono opaskę pochłaniającą oraz pobrano próbki cieczy.

Strażnicy Ekopatrolu, na podstawie wcześniejszych obserwacji, udali się w prawdopodobne miejsce wycieku zanieczyszczeń:

- Ostatecznie udało nam się ustalić, że wyciek substancji jest zlokalizowany w okolicach skrzyżowania ulic Janikowskiej i Bałtyckiej. Substancje wypływały z jednego, z dwóch kolektorów, które tam mają zakończenia. Inspektor WIOŚ pobrała próbki wypływającej cieczy i potwierdziła nasze przypuszczenia. 

Okazało się, że kolektor, z którego wypływały substancje ropopochodne, jest kolektorem produkcyjnym odprowadzającym wodę z pobliskiego zakładu.

Sprawę prowadzi WIOŚ.