"Razem dla bezpiecznej sieci"

Konkurs "Razem dla bezpiecznej sieci" został rozstrzygnięty - Komendant Straży Miejskiej ogłosił wyniki!

Nagrody dla uczestnków konkursu "Razem dla bezpiecznej sieci" - grafika artykułu
Nagrody dla uczestnków konkursu "Razem dla bezpiecznej sieci"

"Razem dla bezpiecznej sieci" to temat konkursu plastycznego, który został ogłoszony na zakończenie tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). W ramach DBI strażnicy z zespołu profilaktyki przeprowadzili spotkania edukacyjno - profilaktyczne związane z cyberprzemocą. Oczywiście, wszystkie spotkania z uczniami poszczególnych klas obyły się za pośrednictwem łączy internetowych. W konkursie wzięli udział uczniowie z ośmiu szkół podstawowych, z klas VI - VIII.

Prac konkursowych wpłynęło 19,  wszystkie wykonane w formie graficznej przedstawiały tematykę bezpieczeństwa w sieci. Komisja konkursowa powołana przez Komendanta Straży Miejskiej podkreśliła wysoki poziom nadesłanych prac. Po burzliwych obradach komisja wytypowała 3 laureatów z następujących Szkół Podstawowych: 5, 69 oraz 89.

Laureaci konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i zestawy nagrodowe przygotowane przez strażników. Również wkład pracy pozostałych uczestników konkursu został przez strażników nagrodzony zestawami pamiątkowych, przydatnych gadżetów.

Zaznaczyć należy, że skromna uroczystość odbyła się zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas pandemii.

sieci społecznościowe