Profilaktycy zdalnie

Strażnicy miejscy z zespołu profilaktyki zajęcia edukacyjne prowadzone w szkołach, znów zamienili na współpracę zdalną. W tym tygodniu nasi profilaktycy ponownie uruchomili e-profilaktykę, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród szkół, z którymi na co dzień współpracują.

straż mijska - grafika artykułu
straż miejska

Na pierwszych zajęciach poruszono temat bycia sprawcą, świadkiem i ofiarą przestępstw internetowych. Cyberprzemoc staje się coraz bardziej powszechna. Grupą szczególnie narażoną na bycie ofiarą oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są młodzi ludzie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie im, że poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania.

W trakcie spotkania uczniowie klas 8 szkoły podstawowej ze Świerczewa mogli dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy, internetowego hejtu i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu. Dowiedzieli się również jak zapobiegać niektórym zjawiskom, by nie stać się ofiarą cyberprzestępcy

Na spotkaniach on line  będą poruszane m.in. takie tematy jak: ochrona środowiska, bezpieczeństwo w domu, czy odpowiedzialność karna.

Podczas najbliższych tygodni, zajęcia będą prowadzone także w najmłodszych klasach, na których zostaną omówione tematy związane m.in. z bezpieczeństwem w kontaktach z osobą nieznajomą.

Strażnicy z zespołu profilaktyki rocznie przeprowadzają blisko 2 tys. zajęć edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych. Tematyka prowadzonych zajęć poszerza wiedzę i świadomość z zakresu bezpieczeństwa najmłodszych i jest wsparciem dla projektów profilaktycznych realizowanych przez szkoły.  

sieci społecznościowe