Porządki na Szczepankowie

Zlikwidowane śmietnisko przy ul. Skibowej oraz kontrola inspektorów Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Dobre Pole - to efekty ostatnich interwencji strażnika rejonowego osiedla Szczepankowo.

Ul. Skibowa - hałda odpadów
Ul. Skibowa - hałda odpadów

O tym, że na terenie osiedla Szczepankowo prężnie działa strażnik rejonowy, przekonało się już wielu mieszkańców. Systematycznie prowadzone kontrole z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi  przynoszą efekty - znikają nielegalne składowiska odpadów a zaniedbane nieruchomości odzyskują dawny blask. Przykładem takiej interwencji jest niedawne śmietnisko przy ul. Skibowej. Mieszkańcy postanowili gruntownie posprzątać swoją nieruchomość. Gromadzone od lat niepotrzebne przedmioty wynieśli przed dom i zgłosili do ZM GOAP chęć oddania dużej ilości odpadów problemowych.   Odpady te nie były posegregowane i zostały zrzucone w olbrzymią hałdę, w której można było znaleźć niemal wszystko - od folii, poprzez elementy karoserii samochodów aż po skrzynie plastikowe i opakowania po farbach. W takiej sytuacji, pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne z rejonu Szczepankowa, odmówili uporządkowania powstałego śmietniska. Dopiero po interwencji strażnika rejonowego właściciel uporządkowanej nieruchomości zlecił na własny koszt  sprzątnięcie i przekazanie śmieci na wysypisko.

Całkowicie inne zakończenie miała interwencja strażnika rejonowego przy ul. Dobre Pole. Tam, w trakcie rutynowych czynności związanych z gospodarką odpadami komunalnymi funkcjonariusz ujawnił nielegalne składowanie mas ziemnych. Okazało się, że hałdy gromadzonej ziemi pochodziły z wykopów pod kanalizację a na terenie nieruchomości były mieszane z obornikiem i wykorzystywane w ogrodnictwie. Na tego rodzaju działalność, a w szczególności na gromadzenie mas ziemi, należy posiadać stosowne zezwolenia, których właściciel gruntu nie posiadał. Strażnik sprawę przekazał  do Wydziału Ochrony Środowiska UMP.