Pomoc osobom bezdomnym

W sytuacji gdy na terenie całego kraju obowiązuje stan pandemii jednym z najważniejszych zadań Straży, stała się bieżąca kontrola miejsc bytowania osób bezdomnych również pod kątem ewentualnego wystąpienia zakażeń. Wszystkie działania prowadzone były samodzielnie lub z pracownikami MOPR.  

Straż miejska - grafika artykułu
Straż miejska

W styczniu strażnicy przeprowadzili 282 kontrole miejsc znanych z bytowania osób bezdomnych. W trakcie wizyt przekazywano informacje o możliwej pomocy wyjścia z bezdomności.

Osoby bezdomne każdorazowo pytano o samopoczucie, informowano o zagrożeniach, rozdawano materiały informujące o postępowaniu na wypadek wystąpienia objawów zachorowania na koronawirusa. W miarę potrzeb rozdawano pakiety żywnościowe i maseczki jednorazowe.

W okresie od 1 do 31.01.2021r., odnotowano 259 zgłoszeń o osobach bezdomnych. Zgłoszenia te dotyczyły koczowania w wiatach przystankowych, na klatkach schodowych przy bankomatach oraz w okolicach sklepów. Najmniej zgłoszeń dot. bezdomnych wpłynęło z dzielnicy Wilda i Stare Miasto, a najwięcej z Nowego Miasta, Grunwaldu, Północy i Jeżyc.

W styczniu strażnicy na terenie całego miasta przeprowadzili 55 czynności wobec osób nietrzeźwych.

Strażnicy Referatu Wilda, Grunwald i Stare Miasto w każdą niedzielę zabezpieczają miejsce wydawania paczek dla osób bezdomnych. Oprócz tego, że na miejscu pomoc społeczna wydawała posiłki, rozdawała paczki osobom ubogim, ale także dokonywała pomiaru temperatury ciała. Nie odnotowano żadnych incydentów, a osoby korzystające z pomocy zachowywały się zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.

Wciąż apelujemy, aby nie przechodzić obojętnie obok osoby leżącej na chodniku, ławce, czy w wiacie przystankowej. Jeden telefon może uratować życie.

sieci społecznościowe