Półmetek deratyzacji

Od 1 kwietnia w Poznaniu trwa pierwsza w tym roku obowiązkowa deratyzacja. Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego kontrolują nieruchomości pod kątem sprawdzenia wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni, wywieszenia ostrzeżeń oraz uporządkowania terenu nieruchomości.

Jeżyce - czynności kontrolne wykonywane przez strażników rejonowych - grafika artykułu
Jeżyce - czynności kontrolne wykonywane przez strażników rejonowych

Do tej pory funkcjonariusze rejonowi przeprowadzili kontrole m.in. na terenie większości osiedli Piątkowa, Winograd i Nowego Miasta. Przeprowadzono rozmowy z pracownikami administracji i sprawdzono realizację uchwały w omawianym zakresie - uwag nie stwierdzono. Na terenie Wildy, Grunwaldu, Jeżyc i Starego Miasta trwają kontrole w budynkach starej zabudowy miasta. Obok budynków mieszkalnych sprawdzane są te, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Oto kilka przykładów:

  • referat Grunwald - szczegółowo sprawdzane są budynki osiedla Św. Łazarz, gdyż z tego rejonu mieszkańcy najczęściej uskarżają się na obecność gryzoni. Sprawdzono już ponad 50 nieruchomości,
  • referat Jeżyce - skontrolowano już 180 nieruchomości.  Na terenie 9 posesji ujawniano bałagan w miejscach składowania odpadów oraz w piwnicach. Posypały się mandaty, zarządzono generalne porządki,
  • referat Nowe Miasto - kończą się kontrole na terenie ratajskich osiedli. Obecnie strażnicy rejonowi rozpoczynają kontrolę budynków osiedla Śródka,
  • referat Wilda strażnicy sprawdzili ponad 150 nieruchomości w centralnych częściach Wildy ujawniając tylko w kilku przypadkach brak wyłożonej trutki,

Niewielka liczba ujawnianych wykroczeń świadczy o dużej dyscyplinie w zakresie przestrzegania obowiązków deratyzacyjnych. Jest to pierwsza w tym roku akcja obowiązkowej deratyzacji prowadzona w Poznaniu. Kolejna dopiero we wrześniu. Działania te mają na celu ograniczanie populacji gryzoni, a w efekcie mają przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. Deratyzacja potrwa do końca kwietnia.

Należy jednak pamiętać o tym, że niezależnie od okresów obowiązkowej deratyzacji, w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości, działania deratyzacyjne należy prowadzić na bieżąco!

Obowiązkową deratyzację wprowadzono w Poznaniu w 1998 r. Były to pierwsze w Polsce działania zmierzające do ograniczenia populacji gryzoni na terenach zurbanizowanych. Podstawowym celem, wtedy 14- dniowej akcji deratyzacyjnej, było zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Podstawowe założenia akcji deratyzacyjnej oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, od 24 lat nie uległy zmianie. Obecnie obowiązkowa deratyzacja prowadzona jest dwa razy w roku, w okresie dwóch miesięcy - kwietnia i września.

sieci społecznościowe