Podsumowanie minionego tygodnia

W dniach od 31 sierpnia do 6 września służba dyżurna straży miejskiej w Poznaniu przyjęła 1 385 zgłoszeń, a narastająco od początku roku, jest ich 48 516. Miniony tydzień to między innymi działania profilaktyczne w rejonach placówek oświatowych, kontrole taksówek oraz nocne kontrole "hałasu" na Starym Mieście.

Kontrola pojazdów Taxi - zdjęcie archiwalne SMMP
Kontrola pojazdów Taxi - zdjęcie archiwalne SMMP

Najczęściej mieszkańcy korzystali z połączenia telefonicznego (785 zgłoszeń), pocztą elektroniczną przekazali 470 spraw, a 130 zgłoszeń przekazano listownie bądź osobiście.

Uciążliwości powodowane nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami generują najwięcej zgłoszeń mieszkańców (843), a te przekładają się na interwencje strażników. W minionym tygodniu funkcjonariusze wystawili 332 wezwania dla kierowców, w 309 przypadkach na koła samochodów założyli blokady, a w kolejnych 13 interwencjach, samochody utrudniające ruch i zagrażające bezpieczeństwu, odholowali na parkingi strzeżone. W pozostałych przypadkach kierowcy zostali ukarani w trakcie interwencji patrolu. Obok wymienionych działań strażnicy zlecili również odholowanie na parking strzeżony 14 wraków.

Na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto strażnicy przeprowadzili kolejne nocne kontrole. Tym razem sprawdzali, czy hałas emitowany z urządzeń nagłaśniających w lokalach gastronomicznych, powoduje uciążliwości dla mieszkańców. Czynności kontrolne prowadzono w nocy z piątku / sobotę, do godz. 0:30. Sprawdzano lokale gastronomiczne, które najczęściej wskazywane były przez radnych Rady Osiedla Stare Miasto, a w szczególności zlokalizowane przy ul. Wrocławskiej, Paderewskiego, Żydowskiej, Jaskółczej oraz Święty Marcin. Strażnicy nie odnotowali żadnych uwag.

Na terenie wszystkich referatów dzielnicowych prowadzone są systematyczne kontrole taksówek osobowych. Sprawdzane jest oznakowanie zewnętrzne pojazdów, dane dostępne w kodzie QR oraz, czy cennik i identyfikator umieszczone są w widocznym miejscu. Czynności kontrolne strażnicy wykonywali na terenie postojów dla taksówek. Na blisko 100 sprawdzonych pojazdów w ośmiu przypadkach ujawnili niekompletne oznakowanie zewnętrzne, w dwóch przypadkach brak kodu QR, a w jednym identyfikator nie był umieszczony w widocznym miejscu.

 Z innych interwencji między innymi:

  • przy ul. Janikowskiej strażnik rejonowy doprowadził do likwidacji nielegalnego odprowadzenia ścieków. Czynności wyjaśniające prowadzone były wspólnie z dzielnicowym KP Nowe Miasto,
  • wraz z rozpoczęciem roku szkolnego strażnicy zespołu profilaktyki oraz strażnicy rejonowi uczestniczyli w akcji "Bezpieczna droga do szkoły",
  • przy ul. Starołęka strażnik rejonowy doprowadził do zaniechania procederu spalania starych mebli. Szybka i skuteczna interwencja była możliwa dzięki wykorzystaniu w patrolu motocykla,
  • strażnicy miejscy z zespołu profilaktyki wraz z pracownikami Nadzoru Ruchu MPK Poznań przypominali o obowiązku zakrywania ust i nosa w tramwajach i autobusach. Były to kolejne takie działania informacyjne przeprowadzone wspólnie przez funkcjonariuszy obydwu służb. W minionym tygodniu akcja przeprowadzona została na Dworcu autobusowym Jana III Sobieskiego, na Pętli tramwajowej PST oraz na pętli tramwajowej i dworcu Górczyn, 
  • funkcjonariusze w 179 przypadkach interweniowali wobec zwierząt - najczęściej były to bezpańskie psy, koty wymagające pomocy człowieka oraz dziki,
  • 95 zgłoszeń dotyczyło wysypisk odpadów komunalnych oraz niszczenia zieleni,
  • zakłócanie porządku publicznego było powodem 97 interwencji. W większości zgłoszeń uciążliwości dla mieszkańców powodowały osoby spożywające alkohol,
  • 68 zgłoszeń mieszkańców dotyczyło zagrożeń zdrowia lub życia - najczęściej strażnicy interweniowali wobec bezdomnych nadużywających alkoholu,
  • odpowiednim służbom zgłosili 27 awarii technicznych.