Podsumowanie minionego tygodnia

W dniach od 10 do 16 sierpnia służba dyżurna straży miejskiej w Poznaniu przyjęła 1 050 zgłoszeń, a narastająco od początku roku, jest ich 44 720. Miniony tydzień to między innymi nocne kontrole na Starym Mieście, współpraca ze Straż Pożarną oraz działania profilaktyczne.

Interwencje strażników w minionym tygodniu
Interwencje strażników w minionym tygodniu

Najczęściej mieszkańcy korzystali z połączenia telefonicznego (530 zgłoszeń), pocztą elektroniczną przekazali 373 sprawy, a 147 zgłoszeń przekazano listownie bądź osobiście.

Uciążliwości powodowane nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami generują najwięcej zgłoszeń mieszkańców (481), a te przekładają się na interwencje strażników. W minionym tygodniu funkcjonariusze wystawili 144 wezwania dla kierowców, w 238 przypadkach na koła samochodów założyli blokady, a w kolejnych 12 interwencjach, samochody utrudniające ruch i zagrażające bezpieczeństwu, odholowali na parkingi strzeżone. W pozostałych przypadkach kierowcy zostali ukarani w trakcie interwencji patrolu. Obok wymienionych działań strażnicy zlecili również odholowanie na parking strzeżony13 wraków.

Na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto strażnicy przeprowadzili kolejne nocne kontrole. Tym razem sprawdzali nie tylko, czy samochody są prawidłowo zaparkowane, ale również, czy w lokalach gastronomicznych, hałas emitowany z urządzeń nagłaśniających powoduje uciążliwości dla mieszkańców. Czynności kontrolne w zakresie parkowania ujawniły 64 nieprawidłowo zaparkowane pojazdy (kierowcy zostali ukarani), a w zakresie hałasu tylko jeden lokal powodował uciążliwości - sprawa swój finał znajdzie przed Sądem.    

 Z innych interwencji między innymi:

  • przy ul. Romana Maya złamała się gałąź drzewa i zwisała nad jezdnią stwarzając zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Strażnicy niebezpieczne miejsce oznaczyli taśmą, a z uwagi na zwiększone natężenie ruchu spowodowane remontem ulicy Starołęckiej, wezwali straż pożarną. Strażacy usunęli zagrożenie,
  • Straż Pożarną funkcjonariusze Referatu Nowe Miasto również wzywali do płonących pojazdów. Czarny, gęsty dym zauważyli strażnicy przy ul. Spychalskiego, gdzie w pobliżu budynku mieszkalnego paliły się 2 samochody. Funkcjonariusze sprawdzili, czy w mieszkaniu nie ma ludzi bądź zwierząt - ponieważ wszyscy byli na zewnątrz, do czasu przybycia służb ratunkowych, zabezpieczyli teren przed dostępem osób niepowołanych,
  • strażnicy z zespołu profilaktyki przeprowadzili liczne działania - z pracownikami Nadzoru Ruchu MPK zwracali uwagę pasażerom komunikacji miejskiej na koniczność zakrywania ust i nosa, a z policjantami, z KP Jeżyce, przestrzegali młodzież przed konsekwencjami zażywania używek takich jak narkotyki, dopalacze, alkohol oraz tytoń,
  • funkcjonariusze w 136 przypadkach interweniowali wobec zwierząt - najczęściej były to bezpańskie psy, koty wymagające pomocy człowieka oraz dziki,
  • 86 zgłoszeń dotyczyło wysypisk odpadów komunalnych oraz niszczenia zieleni,
  • zakłócanie porządku publicznego było powodem 152 interwencji. W większości zgłoszeń uciążliwości dla mieszkańców powodowały osoby spożywające alkohol,
  • 86 zgłoszeń mieszkańców dotyczyło zagrożeń zdrowia lub życia - najczęściej strażnicy interweniowali wobec bezdomnych nadużywających alkoholu,
  • odpowiednim służbom zgłosili 20 awarii technicznych.