Podsumowanie minionego tygodnia

W dniach od 27 stycznia do 2 lutego służba dyżurna straży miejskiej w Poznaniu przyjęła 1636 zgłoszeń. Najczęściej mieszkańcy korzystali z bezpłatnego połączenia telefonicznego (769 zgłoszeń), pocztą elektroniczną przekazali 732 sprawy, a 135 interwencji zgłosili osobiście np. w trakcie spotkań z radnymi Rad Osiedli.

Interwencje minionego tygodnia
Interwencje minionego tygodnia

Uciążliwości powodowane nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami generują najwięcej zgłoszeń mieszkańców (1072), a te przekładają się na interwencje strażników. W minionym tygodniu funkcjonariusze wystawili 303 wezwania dla kierowców, w 445 przypadkach na koła samochodów założyli blokady, a w kolejnych 26 interwencjach zlecili odholowanie samochodów na parkingi strzeżone.

Największa liczba nieprawidłowego parkowania występuje cały czas na terenach dzielnic silnie zurbanizowanych pełniących funkcje mieszkalno - handlowo - usługowe o sieci wąskich dróg np. centralna część Starego Miasta oraz stara zabudowa Jeżyc, Grunwaldu i Wildy. Natomiast na terenie osiedli mieszkalnych Winograd, Piątkowa i Nowego Miasta problem ten nasila się w godzinach popołudniowo wieczornych.

Tylko w minioną niedzielę, pomimo deszczowej aury, w ścisłym centrum Starego Miasta strażnicy interweniowali wobec 96 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Najwięcej takich przypadków ujawnili przy ulicach Fredry, Ogrodowej, Kościuszki, Kutrzeby i Północnej,

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami to druga co do wielkości kategoria interwencji realizowanych przez strażników - 180 zgłoszeń mieszkańców, które przełożyły się na działania kontrolne związane z gospodarką odpadami komunalnymi. W trakcie takich kontroli strażnicy sprawdzali, jakie paliwo użytkowane jest w celach opałowych. W minionym tygodniu przeprowadzili 360 kontroli -  nałożyli 61 mandatów karnych, 9 osób pouczyli, skierowali 2 wnioski o ukaranie do Sądu. Natomiast w 9 przypadkach, w których zachodziło podejrzenie spalania odpadów, pobrali próbki popiołu celem przekazania ich do analizy składu chemicznego. Z innych interwencji należy wspomnieć o zanieczyszczonym terenie przy ul. Kościelnej - działania strażniczki rejonowej doprowadziły nie tylko do posprzątania zaśmieconej działki, ale również do ogrodzenia jej.

Funkcjonariusze w 102 przypadkach interweniowali wobec zwierząt - najczęściej były to bezpańskie psy, koty wymagające pomocy człowieka oraz dziki.

W minionym tygodniu 96 zgłoszeń mieszkańców dotyczyło zagrożenia zdrowia lub życia - najczęściej strażnicy interweniowali wobec osób spożywających alkohol oraz bezdomnych. Pustostany, opuszczone altany działkowe, klatki schodowe, zasieki - to miejsca, w których najczęściej można spotkać bezdomnych. Brak minusowych temperatur nie oznacza braku zagrożenia życia. Czad i ogień mogą okazać się tak samo niebezpieczne, jak silne mrozy.
Każdy bezdomny otrzymuje od strażnika i pracownika socjalnego informację, gdzie może przenocować, czy zjeść ciepły posiłek. Wciąż niewiele osób decyduje się na przejście do ośrodka dla bezdomnych.

Funkcjonariusze reagowali także 70 razy na zakłócanie ciszy i porządku publicznego, a odpowiednim służbom zgłosili 44 awarie techniczne, między innymi:

  • do ZDM przekazali zniszczone lub uszkodzone znaki drogowe (przy ul. Wysokiej oraz  przy ul. Garncarskiej),
  • do Straży Pożarnej przekazali konieczność usunięcia nadłamanych gałęzi, które zwisały z drzewa w Parku Marii Skłodowskiej - Curie. Ponieważ nadłamane gałęzie zagrażały przechodniom, strażnicy niebezpieczne miejsce oznaczyli taśmą i do czasu przybycia straży pożarnej zabezpieczali miejsce przed ewentualnym dostępem ludzi,
  • do ZZM przekazali konieczność naprawy uszkodzonego ogrodzenia wzdłuż parku Drwęskich - metalowe ramy z siatką uniemożliwiającą wejście na teren przebudowywanego parku były przechylone w stronę chodnika i zagrażały przechodzącym. Po interwencji strażnika Referatu Interwencyjno - Drogowego ogrodzenie naprawiono.