Osoby w kryzysie bezdomności - pierwsze kontrole

Okres jesienno - zimowy to najtrudniejszy czas do przetrwania dla osób "bez dachu nad głową". Mieszkają w pustostanach, opuszczonych altanach, czy w leśnych szałasach. Strażnicy ze Starego Miasta wspólnie z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nakłaniają osoby w kryzysie bezdomności do skorzystania z pomocy, jaką oferuje miasto - są pierwsze efekty.

Interwencja strażników przy ul Taczaka - mężczyzna zdecydował się na zamieszkanie w ośrodku dla osób w kryzysie bezdomności - grafika artykułu
Interwencja strażników przy ul Taczaka - mężczyzna zdecydował się na zamieszkanie w ośrodku dla osób w kryzysie bezdomności

Strażnicy ze Starego Miasta, wspólnie z pracownikami socjalnymi MOPR, nakłaniają osoby w kryzysie bezdomności do skorzystania z pomocy, jaką oferuje miasto. Obecnie, naszym najważniejszym celem jest to, ażeby jeszcze przed nadejściem chłodniejszych dni i nocy, jak najwięcej osób zdecydowało się na zamieszkanie w ośrodkach dla bezdomnych.

Pierwsze małe sukcesy już są:

 - podczas rozmów z bezdomnymi przy ul. Taczaka, dwie osoby wyraziły chęć do przeniesienia się do takiego ośrodka. Dla nas, to aż dwie osoby, ponieważ bardzo ciężko jest skłonić osoby niemające dachu nad głową do skorzystania z tej formy pomocy. Jest to tym trudniejsze, że wiele z tych osób dotyka choroba alkoholowa, uniemożliwiając korzystanie z pomocy socjalnej w okresach spadku temperatury powietrza poniżej 0°C. Jeśli możemy pomóc znacznie wcześniej, to dlaczego tego nie zrobić?

W ubiegłym roku, na początku sezonu zimowego, ponad 230 osób przebywało w blisko 100 koczowiskach. Brak ogrzewania, alkohol oraz skrajne warunki bytowania powodują, że przy niskich temperaturach powietrza życie osób w kryzysie bezdomności jest zagrożone. W całym minionym sezonie strażnicy przeprowadzili ponad 10 000 kontroli miejsc bytowania bezdomnych. W wyniku podjętych działań 64 osoby w stanie upojenia alkoholowego przewieźli do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, a kolejne 93 osoby nakłonili do skorzystania z pomocy socjalnej. Poznań od wielu lat jest liderem w zakresie pomocy socjalnej, jaką miasto i organizacje pozarządowe oferują wszystkim osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności.

Gdzie i w jakim zakresie można uzyskać pomoc socjalną - czytaj na stronie internetowej MOPR - Dział Pomocy Osobom Bezdomnym.

sieci społecznościowe