O cyberprzemocy online...

Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 69 strażnicy z zespołu profilaktyki wraz z policjantem z KP Grunwald uczestniczyli w Radzie Pedagogicznej online. Celem spotkania z nauczycielami było omówienie podstawowych wiadomości związanych z cyberprzemocą.

Straż miejska - grafika artykułu
Straż miejska

Cyberprzemoc to przemoc, której nie widać na ciele, ale pozostawia trwały ślad w psychice nie tylko dorosłych. Coraz częściej narażona jest na nią młodzież. Poprzez stały dostęp do Internetu w bardzo łatwy sposób dochodzi do straszenia, obrażania, czy poniżania. Wystarczy jeden złośliwy komentarz, aby ktoś poczuł się zraniony.

Aby wyeliminować ten rodzaj przemocy lub umieć zwrócić uwagę na osoby nią dotknięte odbyło się spotkanie nauczycieli z przedstawicielami straży miejskiej i policji. Jednym z tematów było przedstawienie możliwości ponoszenia przez dzieci konsekwencji (także prawnych) za nielegalne działania w sieci.

Po raz pierwszy takie spotkanie odbyło się całkowicie online, a w spotkaniu uczestniczyło około 50 osób.

sieci społecznościowe