Nowe przepisy dla pieszych w Kodeksie Prawo o Ruchu Drogowym

Zmiany nie oznaczają zaostrzenia jedynie dla osób poruszających się pieszo po drodze. Nowe prawo zobowiązuje także kierowców do zachowania jeszcze większej ostrożności.

Straż Miejska - grafika artykułu
Straż Miejska

Od dziś, nowe przepisy dają pierwszeństwo pieszemu przy wchodzeniu na pasy, ale telefony powinni mieć w kieszeni oraz pamiętać, że nie mają pierwszeństwa przed tramwajem. Na pieszym wchodzącym na przejście nadal będzie spoczywał obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, polegający na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, tak by odpowiednio szybko zareagować.

Kodeks drogowy zakazuje korzystania z urządzeń mobilnych (telefonów, tabletów itp) przez pieszych przechodzących przez jezdnię, również na przejściu dla pieszych. Prawa o ruchu drogowym zobowiązuje bowiem kierowców do ustąpienia pierwszeństwa tym pieszym, którzy już znajdują się na pasach. Zmiany nakładają na kierujących pojazdami obowiązek zmniejszenia prędkości w pobliżu zebry i ustąpienia pierwszeństwa nie tylko tym pieszym, którzy już znajdują się na pasach, ale także tym, którzy dopiero wchodzą na jezdnię. Nowe przepisy jasno mówią o pierwszeństwie pieszych na jezdni, jednak równie jasno zaznaczają, że nie będą oni mieli pierwszeństwa na torowiskach, gdy dopiero będą na nie wchodzili. Prawdopodobnie jest to związane z dłuższą drogą hamowania tramwajów w porównaniu do szybkości reakcji samochodów. Przechodząc przez torowisko, piesi będą musieli zatem przepuścić nadjeżdżający tramwaj. 

Wszystkie nowe regulacje mają na celu poprawę i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach.

sieci społecznościowe