Nietypowe interwencje strażników - konie na jezdni!

Strażnicy interweniowali w sprawie dwóch koni, które bez opieki biegały w okolicach ul. Góreckiej.  Nagłe wtargnięcie na jezdnie, zwłaszcza tak dużych zwierząt, może doprowadzić do tragicznego w skutkach wypadku. Szybka reakcja strażników oraz pomoc przypadkowych osób, uchroniła kierowców od możliwych, poważnych konsekwencji.

Interwencja strażników - konie bez opieki
Interwencja strażników - konie bez opieki

Strażnicy Referatu Interwencyjno - drogowego zostali wezwani do biegających bez opieki koni. Zwierzęta te wchodziły na jezdnię ul. Trzebawskiej i Ostatniej, tuż przed nadjeżdżające samochody. Zapadający zmrok zwiększał zagrożenie - w każdej chwili mogło dojść do wypadku. Okazało się, że konie przypadkowo wydostały się z pobliskiej szkółki jeździeckiej. Strażnicy wspólnie z zarządcą terenu doprowadzili zwierzęta do stajni. Właściciel koni został ukarany wysokim mandatem. Okazało się, że nie było to pierwsze takie zdarzenie - w marcu, te same konie, również wydostały się na ulicę. Wtedy interweniowali strażnicy Ekopatrolu i również zakończyli sprawę wysokim mandatem. Teraz sprawą zajął się strażnik rejonowy Referatu Grunwald, który wspólnie z właścicielem zwierząt uzgodnił środki zaradcze.

Teren, na którym jest stajnia oraz wybieg dla koni, pełni kilka innych funkcji. Z tego powodu brama wjazdowa przez większość dnia jest otwarta. Właściciel szkółki jeździeckiej zobowiązał się do zamontowania dodatkowego ogrodzenia, które oddzieli stajnię od pozostałego terenu. W ten sposób zwierzęta nie będą mogły wydostać się na zewnątrz, nawet przy otwartej bramie wjazdowej.