"Na drugą stronę - zawsze na zielonym!"

We wrześniu w zespole naszych profilaktyków bardzo dużo się dzieje. Szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe, przedszkola i inne placówki korzystają jeszcze z ładnej pogody i organizują różnego typu festyny i spotkania, w których uczestniczymy. Do tego dochodzą zajęcia w przedszkolach w najmłodszych grupach podczas których maluchy zapoznają się z zasadami ruchu drogowego.

SMMP - grafika artykułu
SMMP

Takie spotkanie w minionym czasie przeprowadzili strażnicy w przedszkolu im. Aniołów Stróżów przy ul. Rejtana, podczas którego omówiono m.in. zasady ruchu drogowego, znaczenie i zasady korzystania z "telefonu alarmowego" oraz zasady postępowania w kontakcie z osobą nieznajomą.

Głównym celem spotkań z najmłodszymi jest:

  •  zapoznanie przedszkolaków z tematyką bezpiecznego poruszania się po drogach, jako wdrażanie do samodzielnego uczestniczenia pieszo w ruchu drogowym po ukończeniu siedmiu lat
  •  uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu bawienia się w miejscach niedozwolonych,
  •  zapoznanie się z "telefonem alarmowym" w sytuacji zagrożenia

W czasie zajęć przedszkolaki poznały znaczenie oznakowania "przejścia dla pieszych", sygnalizacji świetlnej oraz innych znaków drogowych ważnych dla bezpieczeństwa pieszych. Przypomniano o ważnej zasadzie przechodzenia przez jezdnię: "na drugą stronę - zawsze na zielonym!". Dzieci dowiedziały się również, jak ważnym jest noszenie elementów odblaskowych, które otrzymały na koniec spotkania.

sieci społecznościowe