Na budowie porządek musi być!

Budowa nowych obiektów, bądź prowadzenie prac remontowych, niekiedy wiąże się z uciążliwościami dla mieszkańców. Zanieczyszczenie jezdni ziemią, nieprawidłowe gromadzenie materiałów budowlanych oraz powstających odpadów, brak odpowiednich zabezpieczeń placu budowy przed dostępem osób postronnych, to najczęściej powtarzające się zgłoszenia mieszkańców.

Plac budowy - miejsce gromadzenia odpadów w trakcie kontroli strażników - grafika artykułu
Plac budowy - miejsce gromadzenia odpadów w trakcie kontroli strażników

Od początku roku mieszkańcy przekazali dyżurnym straży miejskiej 523 interwencje dotyczące uchybień porządkowych spowodowanych nieprawidłowościami przy prowadzeniu prac budowlanych, a opisany poniżej przykład z Piątkowa pokazuje, jak nie należy wykonywać prac remontowo - budowlanych.

 - Interweniowali strażnicy rejonowi Referatu Północ. Funkcjonariusze zastali teren budowy otwarty, beż żadnego nadzoru. Odpady takie jak: oszklone ramy okienne, lustra, gruz czy opakowania, gromadzone były luzem, na stercie. Strażnicy skontaktowali się z kierownikiem budowy i przedstawili mu uchybienia, jakie zastali na terenie budowy. Interwencja zakończyła się wysokimi mandatami (za gromadzenie odpadów poza pojemnikiem oraz za brak zabezpieczenia wbrew obowiązkowi miejsca niebezpiecznego dla życia bądź zdrowia człowieka) oraz natychmiastowymi porządkami.

Od stycznia do końca września poznańscy strażnicy przeprowadzili 3191 kontroli (w 186 lokalizacjach) placów budów i terenów do nich przyległych. Sprawdzano między innymi: czystość ulic, stosowanie zabezpieczeń przeciwko roznoszeniu nieczystości i odpadów z terenów inwestycji i sposób gromadzenia odpadów. Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały nałożeniem na osoby odpowiedzialne 104 mandatów karnych. W 8 przypadkach zastosowano pouczenia.   

sieci społecznościowe