Maseczki dla bezdomnych

Przeprowadzono kolejną wizytację miejsc przebywania bezdomnych. Strażnicy, wspólnie z pracownikami socjalnymi MOPR, docierają do wszystkich koczowisk na terenie miasta. Kolejny raz strażnicy przekazywali bezdomnym maseczki ochronne.

Wizytacja koczowisk bezdomnych - przekazywanie masceczek
Wizytacja koczowisk bezdomnych - przekazywanie masceczek

W akcję pozyskania i przekazania maseczek ochronnych dla bezdomnych zaangażowały się dwie instytucje: Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne oraz Straż Miejska Miasta Poznania. Otrzymaliśmy 300 szt. maseczek, które zostały rozdzielone proporcjonalnie pomiędzy referaty Straży Miejskiej. Strażnicy, podczas wizytacji miejsc przebywania bezdomnych, przekazali maseczki wszystkim bezdomnym, których spotkali w koczowiskach. To już druga akcja przekazywania maseczek bezdomnym. Łącznie, z inicjatywy strażników Referatu Nowe Miasto, bezdomni otrzymali 500 maseczek.

W trakcie każdej wizytacji funkcjonariusze docierają do ok. 92 miejsc, w których przebywają bezdomni. Wszystkie zastane osoby pytają o samopoczucie, informują o zagrożeniach wynikających z panującej epidemii oraz rozdają materiały informujące o postępowaniu, na wypadek wystąpienia objawów zachorowania na koronowirusa.
Opisane działania są realizacją polecenia Wojewody Wielkopolskiego, wydanego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia, a w szczególności bezdomnym.
Więcej na temat pomocy bezdomnym czytaj na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy rodzinie: https://mopr.poznan.pl/bezdomnosc/

Załączone zdjęcia wykonali strażnicy referatu Nowe Miasto.