Lipiec - kolejne podsumowanie pracy

W minionych dwóch tygodniach służba dyżurna przyjęła 2736 zgłoszeń mieszkańców naszego miasta - tradycyjnie najwięcej dotyczyło nieprawidłowego parkowania. Jednak to zwierzęta wymagające pomocy człowieka i zaniedbania porządkowe, zdominowały pracę strażników.

Parkowanie pojazdów to najczęściej powtarzające się zgłoszenia
Parkowanie pojazdów to najczęściej powtarzające się zgłoszenia

Praca poznańskich strażników w ostatnich dwóch tygodniach skoncentrowana była na przeciwdziałaniu wykroczeniom najbardziej dokuczliwym mieszkańcom, czyli zagrożenia w ruchu drogowym. 1603 interwencje dotyczyły właśnie tego tematu, a wynikały one głównie ze zgłoszeń mieszkańców, czego efektem były:

  • 733 wystawione wezwania
  • 623 założone blokady
  • 64 odholowane pojazdy.

Większość wymienionych interwencji dotyczyła ścisłego centrum.

Zaniedbania porządkowe to kolejna grupa interwencji - w minionym okresie było ich aż 212, które głównie dotyczyły zaśmieconych miejsc ogólnodostępnych dla mieszkańców Poznania. W większości spraw strażnicy wyegzekwowali ich uprzątnięcie.

W toku codziennej służby funkcjonariusze reagowali na osoby spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem, a także interweniowali wobec właścicieli psów, którzy nie dopełniali swoich obowiązków. Ponad to strażnicy interweniowali w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego - 210 razy, a 272 razy, to zwierzęta potrzebowały pomocy.

Warto także wspomnieć, że okres wakacyjny to także liczne festyny i imprezy plenerowe, w których nasi funkcjonariusze uczestniczyli w ramach działań prewencyjnych. Między innymi podczas akcji Lato na Targach nasz Zespół Profilaktyki w każdą środę prowadzi zabawy i gry edukacyjne, głównie z zakresu bezpieczeństwa, a także uczy udzielania pierwszej pomocy.