Kontrole TAXI

Od początku roku strażnicy skontrolowali blisko 1700 taksówek osobowych ujawniając 378 uchybień. Posypały się mandaty. Najczęściej brakowało oznakowania zewnętrznego pojazdów, naklejki z kodem QR oraz cennika.

Kontrole taksówek na postojach - grafika artykułu
Kontrole taksówek na postojach

Kontrole taksówek osobowych mają na celu sprawdzenie legalności i rzetelności w zakresie świadczenia usług transportu ludności. Strażnik czynności kontrolne rozpoczyna od sprawdzenia oznakowania zewnętrznego pojazdu, a następnie uruchamia aplikację w smartphonie - po wczytaniu kodu QR i zalogowaniu się, otrzymuje informację o ewentualnych nieprawidłowościach dotyczących braku aktualnych:

  • badań lekarskich,
  • legalizacji licznika,
  • przeglądu technicznego pojazdu,
  • licencji do wykonywania zarobkowego przewozu osób oraz
  • zgodności stosowanego cennika z wywieszoną informacją.

Najczęściej strażnicy ujawniali braki w obowiązkowym oznakowaniu zewnętrznym pojazdów   oraz naklejki z kodem QR. Z innych uchybień powtarzały się takie jak: brak cennika, aktualnej legalizacji licznika oraz uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem taksówkami. Wszystkie czynności kontrolne strażnicy przeprowadzili na postojach dla TAXI.

Kontrole TAXI w liczbach:

  • od początku roku strażnicy skontrolowali 1700 pojazdów,
  • najwięcej zlustrowanych taksówek było na terenie Jeżyc (436), Grunwaldu (358) oraz Wildy (350),
  • najwięcej, bo aż 285 uchybień, ujawnili strażnicy z Wildy,
  • przeprowadzone kontrole ujawniły łącznie 378 uchybień. Zdecydowana większość, bo aż 214, dotyczyła pojazdów zamawianych poprzez aplikacje instalowane na smartfonch, takich jak Uber oraz Bolt.

sieci społecznościowe