Konsekwencje spożywania alkoholu

Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem grozi mandatem. Tylko w tym roku, interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu i jego negatywnymi skutkami, strażnicy zrealizowali blisko 3 000. Mandaty, transport pijanych do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, czy obecność Zespołu Ratownictwa Medycznego, to codzienność w pracy strażników Referatu Interwencyjno - Drogowego.

Strażnicy Referatu Interwencyjno - Drogowego, wspólnie z ratownikami medycznymi, udzielają pomocy osobie w stanie upojenia alkoholowego - grafika artykułu
Strażnicy Referatu Interwencyjno - Drogowego, wspólnie z ratownikami medycznymi, udzielają pomocy osobie w stanie upojenia alkoholowego

Osiedle Lecha alejka przy boisku szkolnym, ul. Kantaka w bramie, ul. Powozowa pod drzewami czy Park Chopina na ławkach - to tylko kilka miejsc, w których osoby spożywające alkohol zakłócały spokój i porządek publiczny. Wulgarne słownictwo, zanieczyszczany teren, załatwianie potrzeb fizjologicznych, demoralizacja dzieci, a niekiedy bójki i pobicia, to w największym skrócie efekty "piwka pod chmurką".

Tylko w tym roku, interwencji związanych ze spożywaniem alkohou i jego negatywnymi skutkami, strażnicy Referatu Interwencyjno - Drogowego zrealizowali blisko 3 000.   

Transport do ODON

W tym roku, w  wyniku podjętych działań, 443 pijane osoby strażnicy przekazali pod opiekę pracowników ODON, a 23 osoby pod opiekę rodziny. W przeprowadzonych interwencjach, dla potwierdzenia braku przeciwwskazań do transportu i umieszczenia osoby nietrzeźwej w ODON, konieczna była obecność Zespołu Ratownictwa Medycznego - 26 osób wymagało hospitalizacji.

Drogie "piwko pod chmurką"

Za spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem strażnicy ukarali 979 osób (wg taryfikatora - mandat w wysokości 100 zł), a kolejne 52 osoby, między innymi za używanie słów wulgarnych (wg taryfikatora mandat od 50 do 100 zł).

Monitoring miejski wsparciem dla strażników i policjantów

Dużym wsparciem dla interweniujących strażników i policjantów są operatorzy monitoringu miejskiego. W tym roku operatorzy przekazali dyżurnym straży miejskiej ponad 1700 przypadków spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Dzięki ich spostrzegawczości udzielono pomocy 609 osobom, które leżały w przestrzeni publicznej - większość z nich to osoby, które przesadziły z alkoholem.

Należy też dodać to, że informacje przekazane Policji doprowadziły do zatrzymania 83 osób, sprawców przestępstw, najczęściej popełnianych po spożyciu alkoholu, takich jak: bójki, pobicia, dewastacja mienia, kradzieże czy posiadanie substancji psychoaktywnych.

sieci społecznościowe