Komunikat Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną i wprowadzane ograniczenia w funkcjonowaniu różnych instytucji, Straż Miejska Miasta Poznania ogranicza bezpośredni kontakt z mieszkańcami, wydłuża czas na złożenie wyjaśnień, a przy postępowaniach w sprawach o wykroczenia preferuje i zaleca kontakt mailowy lub listowny za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Siedziba SMMP
Siedziba SMMP

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną i wprowadzane ograniczenia w funkcjonowaniu różnych instytucji, Straż Miejska Miasta Poznania od poniedziałku, 16 marca 2020 r. do odwołania ogranicza  możliwość bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami.

Przy postępowaniach w sprawach o wykroczenia:

  • preferujemy i zalecamy kontakt mailowy na adres: kancelaria@smmp.pl lub listownie na adres: ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań,
  • wydłużamy czas na złożenie wyjaśnień z 7 do 21 dni,
  • podobne ograniczenia obowiązują w jednostkach dzielnicowych - kontakt wyłącznie telefoniczny. Wykaz połączeń do poszczególnych referatów jest dostępny na naszej stronie internetowej,
  • w przypadku spraw dotyczących odholowanych pojazdów proszę o kontakt z dyżurnym SMMP - domofon przy wejściu A

W ten sam sposób przyjmowane będą skargi i wnioski od mieszkańców do Komendanta.

W zdecydowanej większości wprowadzone zmiany dotyczą osób, które nieprawidłowo zaparkowały samochód. Dlatego, jeżeli za wycieraczką pojazdu znajdziecie Państwo wezwanie do Straży Miejskiej, bądź otrzymacie pismo z takim wezwaniem, skontaktujcie się pocztą elektroniczną lub listownie na podane wyżej adresy.

Mam nadzieję, że podjęte działania spotkają się z Państwa zrozumieniem i wyrozumiałością. Strażnicy, pomimo wprowadzonych ograniczeń, swoje czynności służbowe będą wykonywali zgodnie z przyjętym priorytetem zadań.

Waldemar Matuszewski

Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania