Kierowco - uważaj na zmiany w organizacji ruchu!

W rejonie placu Wolności wprowadzono szereg zmian - między innymi zmieniono kierunek jazdy i wprowadzono zakaz zatrzymywania się z tabliczką o holowaniu pojazdów. To tylko przykład, gdyż prace drogowe realizowane są w wielu miejscach Poznania.

pl. Wolności - strażnik miejski podczas czynności kontrolnych w rejonie prac drogowych - grafika artykułu
pl. Wolności - strażnik miejski podczas czynności kontrolnych w rejonie prac drogowych

Podczas wykonywania prac drogowych wprowadzane są czasowe zmiany w organizacji ruchu. Zmiany te mają na celu nie tylko umożliwienie wykonania zleconych prac, ale również przeprowadzenie robót w sposób bezpieczny, zarówno dla pracowników jak i samych mieszkańców. Najczęściej ograniczeniu ulegają możliwości w zatrzymaniu i postoju samochodów, a pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych usuwane są na parking strzeżony.

Konsekwencje ignorowania czasowej organizacji ruchu są surowe - mandat karny oraz pokrycie kosztów holowania i przechowywania pojazdu na parkingu sięgają nawet do 1000 zł.

Apelujemy o rozważną jazdę, a w rejonach objętych pracami drogowymi o szczególne zwracanie uwagi i stosowanie się do znaków drogowych.

sieci społecznościowe