Karta rowerowa

Wczoraj w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej 2-go stopnia przy ul. Solnej odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową.

Straż Miejska - grafika artykułu
Straż Miejska

Strażniczki miejskie wspólnie z policjantami z KP Stare Miasto, wspierając nauczyciela wychowania technicznego, zadbali o bezpieczeństwo egzaminowanych czwartoklasistów. Wspólnie z nauczycielem przygotowali tor, na którym egzaminowani mogli zaprezentować praktyczne umiejętności jazdy rowerem, oczywiście wykazując się znajomością przepisów obowiązujących na drodze.

Była również okazja do przypomnienia podstawowych zasad bezpieczeństwa w trakcie poruszania się rowerzystów po drodze. Przypomniano o obowiązku utrzymania roweru w należytym stanie technicznym, a szczególnie urządzeń bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo jazdy. Rozmawiano również o właściwym, funkcjonalnym ubiorze dla rowerzysty i zauważalnym przez innych na drodze, bo "widoczny = bezpieczny".

Według przepisów karta rowerowa jest dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania i poruszania się po drodze publicznej. Dokumentem tym posługują się osoby, które ukończyły 10 rok życia. Od osób dorosłych nie wymaga się posiadania karty rowerowej. Kartę zyskuje się po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, który składa się z części teoretycznej i praktycznej.

sieci społecznościowe