Inkubatory dla najmniejszych

W tym roku dyżurni Straży Miejskiej przyjęli do realizacji 1446 zgłoszeń mieszkańców dotyczących zwierząt wymagających pomocy człowieka. Nowością w wyposażeniu Ekopatrolu są 3 inkubatory, bardzo potrzebne w interwencjach dotyczących zwierząt, które jeszcze wymagają ciepła i troskliwej opieki.

Zdjęcie wykonane przez strażnków Ekopatrolu podczas interwencji z pisklętami - grafika artykułu
Zdjęcie wykonane przez strażnków Ekopatrolu podczas interwencji z pisklętami

Od początku roku mieszkańcy przekazali dyżurnym Straży Miejskiej 1446 interwencji dotyczących zwierząt wymagających pomocy człowieka. Zgłoszenia te, z podziałem na gatunki zwierząt, przedstawiają się następująco:

 • ptaki - 461
 • ssaki, płazy i gady - 251
 • lisy - 25
 • dziki - 60
 • egzotyczne - 2
 • wilki - 1
 • koty wymagające pomocy człowieka - 101
 • psy bezpańskie stwarzające zagrożenie dla ludzi i zwierząt - 435
 • dobrostan zwierząt - 88

W wyniku przeprowadzonych interwencji część zwierząt wymagała udzielenia pomocy przez wyspecjalizowane ośrodki. W opisanym okresie strażnicy transportowali zwierzęta do:

 • Dzikiego SOR-u - 236 razy (najwięcej ptaków, ale nie brakowało jeży, królików, zajęcy, kuny, ropuchy czy małej sarny),
 • Schroniska dla Zwierząt - 97 razy (psy i koty i inne zwierzęta domowe),
 • innych ośrodków - 40 razy (Salamandra - nietoperze, Straż Ochrony Zwierząt - egzotyczne, wolontariat - węże).

Interwencje te realizują strażnicy z Referatu Ekopatrol - są wszechstronnie przeszkoleni i co równie ważne wyposażeni w sprzęt umożliwiający humanitarne odłowienie i transport zwierząt chorych, rannych, bądź z innych powodów wymagających pomocy.

Nowością w wyposażeniu Ekopatrolu są 3 inkubatory, bardzo potrzebne przy interwencjach dotyczących zwierząt, które jeszcze wymagają ciepła i troskliwej opieki. To właśnie szczególnie do transportu tych najmniejszych zwierząt przeznaczone są inkubatory, które zostały zamontowane w radiowozach Ekopatrolu.

Więcej informacji o inkubatorach można przeczytać na stronie internetowej poznan.pl, w artykule "Ekopatrol ma inkubatory dla zwierząt" (autor: AJ/WGK).