Handel uliczny

Kontrola działalności handlowej prowadzona jest przez strażników zarówno na terenie targowisk, jak i poza nimi. O ile targowiska sprawdzane są przez cały rok, bo cały rok taka działalność jest tam prowadzona, o tyle handel poza nimi, ma najczęściej charakter sezonowy.

Stoisko handlu ulicznego - czynności kontrolne wykonuje strażnik rejonowy Referatu Grunwald - grafika artykułu
Stoisko handlu ulicznego - czynności kontrolne wykonuje strażnik rejonowy Referatu Grunwald

Uliczny handel wiąże się z sezonową sprzedażą owoców. Najczęściej chodzi o sprzedaż truskawek, malin, borówek, czereśni czy wiśni, ale nie tylko. Sezonowa sprzedaż kwiatów, ryb czy pirotechniki, to też często handel uliczny. Stoiska ustawiane są w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych. Każda osoba, która taką działalność chce prowadzić, musi pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  • miejsce handlu wyznacza właściciel terenu i wystawia stosowne pozwolenie (np. na ustawienie stoiska na Moście Teatralnym zgodę wraz z mapką sytuacyjną wystawia ZDM),
  • każdy właściciel stoiska musi posiadać zezwolenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • oferowany towar musi mieć w widocznym miejscu cenę,
  • jeżeli towar jest ważony to wagi, jak i odważniki, muszą posiadać znaki aktualnej legalizacji. Szkolenia strażników z zakresu kontroli wag i odważników prowadzone są przez pracowników Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu. Wspólnie także prowadzimy czynności kontrolne,
  • po zakończonej pracy należy zadbać o porządek zajmowanego miejsca.

Wymienione zasady podlegają sprawdzeniu przez strażników miejskich. Za stwierdzone uchybienia strażnik może ukarać mandatami do 500 zł.

Handel uliczny w liczbach, w 2021 roku:

  • 158 osób ukaranych za prowadzenie handlu bez zezwolenia zarządcy terenu,
  • 190 osób ukaranych za brak zezwolenia na sprzedaż,
  • 63 osoby ukarane za brak legalizacji urządzeń wagowych.

Załączone zdjęcia - kontrola przestrzegania zasad podczas prowadzenia sprzedaży ze stoiska zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Marcelińskiej i Polnej. Strażnik rejonowy Referatu Grunwald nie miał żadnych zastrzeżeń (foto SMMP).

                                                       

sieci społecznościowe