Handel sezonowy - pierwsze kontrole

Strażnicy Referatu Północ systematycznie sprawdzają przestrzeganie zasad prowadzenia handlu sezonowego. Najczęściej ze stoisk sezonowych sprzedawane są owoce i warzywa.

Pierwsze kontrole

Kontrola handlu sezonowego - zdjęcie poglądowe - grafika artykułu
Kontrola handlu sezonowego - zdjęcie poglądowe

Pierwsze kontrole przeprowadzono w 5 punktach na terenie Piątkowa i Winograd. Tylko w jednym przypadku strażnicy ujawnili brak legalizacji wagi elektronicznej. Właściciel został ukarany mandatem oraz musiał przerwać sprzedaż i wymienić wagę na legalizowaną.

Poniżej publikujemy kilka podstawowych zasad, jakie musi spełnić właściciel stoiska sezonowego:  

  • uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wyjątek stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą;
  • uzyskać zgodę zarządcy terenu, na którym zlokalizowane jest stoisko (drogi publiczne - ZDM, tereny osiedli mieszkaniowych - administracja osiedla);  
  • odważniki, wagi mechaniczne oraz wagi elektroniczne używane na stoisku muszą posiadać aktualne cechy legalizacji;
  • każdy oferowany do sprzedaży produkt musi mieć umieszczoną w widocznym miejscu cenę;
  • wokół stoiska należy utrzymywać porządek.

To nie jedyne kontrole związane z handlem na terenie Referatu Północ. Strażnicy, wspólnie z pracownikami ZDM sprawdzają, czy pojazdy zaopatrzenia sklepów spożywczych podczas wyładunku towaru parkują prawidłowo. W pierwszym dniu wspólnych działań przeprowadzono rozmowy z kierownikami 10 sklepów. Każdorazowo zwracano uwagę na możliwe utrudnienia powodowane przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy zaopatrzenia. Jednocześnie informowano o możliwości uzyskania pozwoleń na zajęcie pasa drogi lub wyznaczenie na parkingu tzw. koperty.