Gruz ma swoje miejsce

Ulice: Legnicka, Wołowska, Dziewińska, Fabianowo - wspólny mianownik dla tych ulic to odpady remontowo-budowlane. Dzięki uporowi i kontroli funkcjonariuszek z Grunwaldu to już przeszłość - teraz jest już wszystko uporządkowane.

Straż miejska - grafika artykułu
Straż miejska

Podczas każdej kontroli strażniczki przypominały osobom odpowiedzialnym o tym jak powinny być przechowywane odpady lub materiały budowlane - odpady powstające podczas prac remontowo budowlanych winny być posegregowane i umieszczone w specjalnym pojemniku.

Rocznie strażnicy znajdują ok. 500 dzikich wysypisk. Coraz rzadziej są to śmieci z gospodarstw domowych, rośnie natomiast problem odpadów budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gruz budowlany musi być gromadzony w kontenerach lub big-bagach.

Kierownik budowy - jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji powstałych odpadów produkcyjnych na poszczególne frakcje wystawia kartę przekazania odpadów.
Właściciel nieruchomości - wytworzone odpady w trakcie prac budowlanych traktowane są jako odpady komunalne bez konieczności ich ewidencji. Zobowiązany jest przekazywać je do PSZOK na zasadach określonych w prawie miejscowym.

sieci społecznościowe