Gdzie jest mój samochód!?

Kiedy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela? Na przykład wtedy, gdy zaparkuje na przystanku autobusowym, w taki sposób, że uniemożliwia korzystanie z niego przez pasażerów i kierowców MPK.

Usunięty pojazd z przystanku - grafika artykułu
Usunięty pojazd z przystanku

Taka sytuacja miała miejsce wczoraj - interweniowały strażniczki z Grunwaldu - a wezwanie dotyczyło zaparkowanego Seata na przystanku autobusowym Marcelińska - funkcjonariuszki natychmiast zleciły odholowania pojazdu, aby przywrócić prawidłowe korzystanie z przystanku.

W przypadku tamowania, utrudniania, blokowania lub parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych pojazdu bez uprawnień zawsze chodzi o to, by pojazd usunąc jak najszybciej z miejsca, w którym pozostawiono go bezprawnie - dlatego strażnik wzywa lawetę, a nie np. zostawia wezwanie lub zakłada blokadę na koło.

Inne przypadki, kiedy samochód zostanie odholowany na koszt właściciela:

  • pozostawienie pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub kiedy
  • w inny sposób zagraża bezpieczeństwu np. parkowanie w obrębie skrzyżowania, przy przejściu dla pieszych

O fakcie tym zawsze powiadamiany jest miejscowy komendant Policji oraz dodatkowo organ gminy w przypadku wydania dyspozycji z mocy art. 50a pord.

To, czy pojazd nasz został odholowany, w każdym przypadku dowiemy się pod numerem 997 (Policja) lub nr 986 (SMMP).

Aby odebrać pojazd, właściciel pojazdu (lub osoba umocowana) musi udać się do wskazanej telefonicznie siedziby organu wraz z dowodem tożsamości i dowodem rejestracyjnym przedmiotowego pojazdu. Dyżurny jednostki, oprócz rozpatrzenia sprawy ewentualnego wykroczenia (art. 130a):

- wydaje druk zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego w przyp. art. 130a i wskazuje lokalizację parkingu

- wskazuje lokalizację parkingu w przyp. art. 50a.

Za odholowanie "wraku" pojazdu z mocy art. 50a, jego właściciel ponosi jedynie koszty administracyjne na rzecz Zarządu Dróg Miejskich, natomiast jeżeli dyspozycja wywozu nastąpi w związku z wykroczeniem z art. 130a, to oprócz ewentualnego mandatu karnego, musi liczyć się z kilkusetzłotową opłatą za odholowanie oraz dodatkową za każdy dzień przechowania pojazdu na terenie parkingu strzeżonego wskazanego przez starostę powiatowego.

sieci społecznościowe