Ekopatrol - ptaki wymagające pomocy

Odławianie i transport zwierząt wymagających pomocy człowieka należy do najczęściej realizowanych zadań przez strażników Referatu Ekopatrol. Tylko w pierwszym półroczu mieszkańcy zgłosili 587 interwencji dotyczących rannych ptaków.

Jastrząb odłowiony przy ul. Droga Dębińska
Jastrząb odłowiony przy ul. Droga Dębińska

W pierwszym półroczu, w wyniku interwencji strażników Ekopatrolu, 284 ptaki przekazano pod opiekę weterynarzy z Ptasiego Azylu. Najczęściej były to gołębie, ale zdarzały się bardzo rzadkie gatunki jak jastrząb czy mewa srebrzysta. Oto przykłady z ostatnich 2 dni:

  • ul. Droga Dębińska - w pobliżu wiaduktu Hetmańskiego spacerujący mieszkaniec zauważył rannego jastrzębia. Ptak nie mógł odlecieć, a każda próba zbliżenia się, kończyła się jego ucieczką. Interweniowali strażnicy Ekopatrolu - po kilku próbach funkcjonariuszom udało się odłowić jastrzębia i bezpiecznie umieścić go w transporterze;
  • ul. Działyńskich - mieszkaniec zwrócił uwagę na mewę siedzącą pod drzewem. Okazało się, że ptak jest ranny - miał uszkodzone skrzydło i nogę. Interweniowali strażnicy Ekopatrolu - młoda mewa srebrzysta trafiła pod opiekę weterynarza;
  • ul. Garbary, ul. Półwiejska i kilka innych miejsc - niemal codziennie mieszkańcy zgłaszają dyżurnemu Straży Miejskiej ranne gołębie. Porzucone pisklęta oraz gołębie wymagające pomocy weterynaryjnej, to najczęściej realizowane zgłoszenia.