Dzień Straży Gminnej i Najlepszy Strażnik 2022 Roku

                                                                                                   

W Sali Białej Urzędu Miasta odbyła się coroczna akademia z okazji Dnia Straży Gminnej oraz wyboru Najlepszego strażnika 2022 roku. Uroczystość była okazją do podsumowania dotychczasowej pracy strażników. Wręczono wyróżnienia, awanse oraz ogłoszono Niezawodnego partnera Straży Miejskiej.

Tomasz Zielonka Najlepszym strażnikiem 2022 roku - grafika artykułu
Tomasz Zielonka Najlepszym strażnikiem 2022 roku

29 sierpnia przypada Dzień Straży Gminnej. Z tej okazji odbyła się uroczystość podsumowująca całoroczną pracę poznańskich strażników i pracowników cywilnych Straży Miejskiej. Gości i pracowników straży powitał Komendant SMMP Pan Waldemar Matuszewski. W dalszej kolejności z-ca Prezydenta Miasta Poznania, Pan Mariusz Wiśniewski podkreślił rolę i znaczenie straży miejskiej na rzecz porządku i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Poznania.

Rocznie strażnicy interweniują w ponad 80 tys. spraw, będących w ich kompetencjach. Usuwają wraki, pomagają zwierzętom, czuwają nad porządkiem w komunikacji, obserwują obraz z kamer monitoringu miejskiego, dbają o jakość powietrza, współpracują z wieloma instytucjami, przyczyniając się do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. To tylko przykłady aktywności poznańskich funkcjonariuszy. Dla najbardziej zaangażowanych były nagrody i wyróżnienia.

Wyróżnienia, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych otrzymali:

  • operatorzy monitoringu miejskiego - za szczególne osiągnięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego,
  • strażnicy ceremoniału miejskiego - za profesjonalizm, dyspozycyjność oraz wzorowe wypełnianie obowiązków ceremoniału uroczystości miejskich,
  • strażnicy rejonowi, za całokształt wieloletniej pracy na rzecz społeczności lokalnych, oraz wkład w wychowanie młodych pokoleń strażników.

Uroczystość ta była także okazją do wręczenia awansów na wyższe stanowiska służbowe. W tym roku Komendant SMMP awansował 25 funkcjonariuszy.

Niezawodny partner SMMP to forma podziękowania Komendanta przyznawana przedstawicielowi instytucji, która poprzez swoją działalność wspiera straż miejską, stając się niezawodnym partnerem. W tym roku, do grona Niezawodnych Partnerów SMMP (7 certyfikat),  dołączył Wydział Gospodarowania Nieruchomościami UMP. Wydział ten administruje tereny miejskie, które nie są przypisane do żadnej innej jednostki miasta. Wypracowana współpraca strażników i pracowników Wydziału doprowadza do usunięcia rocznie nawet 700 dzikich wysypisk odpadów. 

Punktem kulminacyjnym uroczystości było ogłoszenie wyników konkursu na Najlepszego strażnika 2022 roku. Do XIV edycji konkursu przystąpiło 11 funkcjonariuszy. Najlepszy strażnik został wyłoniony nie tylko na podstawie efektów całorocznej pracy, ale także na podstawie wyników testu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.

Decyzją Kapituły Najlepszym strażnikiem 2022 roku został  Tomasz Zielonka, strażnik rejonowy Referatu Nowe Miasto.

Jest młodym pracownikiem z 3-letnim stażem, ale udowodnił, że wykorzystując doświadczenie starszych można swoje obowiązki wykonywać sumiennie i efektywnie i skutecznie na rzecz mieszkańców.

sieci społecznościowe