Dni Honorowego Krwiodawstwa

W dniach od 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa.

SMMP - grafika artykułu
SMMP

W trakcie obchodów organizowane są spotkania i oficjalne uroczystości, na których najbardziej Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom wręczane są odznaczenia państwowe nadane m.in. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" nadane przez Ministra Zdrowia, Wyróżnienia Polskiego Czerwonego Krzyża "Kryształowe Serce" oraz wiele innych symbolicznych podziękowań. Podczas jednego z takich spotykań 20 listopada br. Polski Czerwony Krzyż z okazji obchodów tych Dni uhonorował dwóch strażników miejskich - członków Klubu HDK PCK przy Straży Miejskiej Miasta Poznania Odznaką Honorową PCK IV i II stopnia. Odznakę Honorową PCK IV stopnia otrzymała także cała Straż Miejska Miasta Poznania za popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa jak również pozyskiwania krwi dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

sieci społecznościowe