Czystość miasta - przykłady i liczby

Strażnik rejonowy Referatu Nowe Miasto doprowadził do uporządkowania wysypisk odpadów na terenach leśnych. Mandaty w łącznej wysokości 1200 zł i sprzątanie zanieczyszczonego terenu, to nie jedyne efekty pracy strażników rejonowych, na rzecz środowiska naturalnego. Statystyki pierwszych pięciu miesięcy przerażają!

Majakowskiego - wysypisko nr 1 - grafika artykułu
Majakowskiego - wysypisko nr 1

Na skraju lasu przy ul. Majakowskiego ktoś podrzucił worki foliowe wypełnione odpadami. Część z nich była rozerwana, a wydostające się śmieci wiatr roznosił dookoła. W odległości ok. 100 m, również na terenie leśnym były jeszcze dwa podobne wysypiska.

Interweniował strażnik rejonowy Referatu Nowe Miasto.

 - Osoba, która dyżurnemu straży zgłosiła wysypiska, telefonicznie pokierowała mnie w miejsca zrzutu odpadów. W 3 różnych miejscach znalazłem bardzo podobne śmieci. Skrupulatnie przejrzałem odpady i bez wątpienia ustaliłem, że wszystkie trzy wysypiska pochodzą z tego samego źródła, a były to odpady z zakładu usługowego branży fryzjerskiej. Wytypowałem kilka pobliskich zakładów, z których mogły pochodzić odpady i przeprowadziłem tam kontrolę z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. W jednym z nich okazało się, że niedawno, nadwyżkę powstałych śmieci, zlecono do wywiezienia firmie transportującej odpady. Adres tej firmy pochodził z ogłoszeń zamieszczanych w Internecie. Niestety to byli oszuści, którzy za odbiór odpadów wzięli pieniądze, a śmieci wyrzucili do lasu.

Właściwego sprawcę zanieczyszczenia lasu wezwano do siedziby Straży Miejskiej. Mężczyzna został ukarany mandatami na łączną kwotę 1200 zł. Wysypiska uporządkował, a zebrane śmieci przekazał odpłatnie do wysypiska odpadów w Swarzędzu.

Statystyki zatrważają

Zgłoszenia - Straży Miejskiej mieszkańcy przekazali 3639 zgłoszeń, między innymi dotyczących:

  • zanieczyszczonych nieruchomości (podwórza, drogi, działki niezamieszkane) - 2004
  • gospodarki odpadami komunalnymi (pojemniki na odpady) - 170
  • wysypisk śmieci - 150
  • zanieczyszczonych cieków - 42

Mandaty i uwagi - strażnicy do końca maja:

  • ukarali 203 osoby, które zaśmieciły miejsca publiczne
  • ukarali 281 osób odpowiedzialnych z utrzymanie czystości
  • ujawnili 281 nielegalnych wysypisk odpadów
  • przekazali 3095 zaleceń i uwag porządkowych instytucjom komunalnym
  • 469 razy zlecili Pogotowiu Czystości usunięcie odpadów z dróg miejskich

sieci społecznościowe