Czystość drogi

Podczas wywożenia odpadów komunalnych doszło do zanieczyszczenia jezdni ul. Wrocławskiej. Interweniował strażnik rejonowy Referatu Stare Miasto. To kolejny taki przypadek w centrum Miasta.

ul. Wrocławska - interwencja strażnika rejonowego - grafika artykułu
ul. Wrocławska - interwencja strażnika rejonowego

Ulica Wrocławska - podczas wywożenia odpadów komunalnych zmieszanych, z części ładunkowej pojazdu, na jezdnię wylewała się nieznana substancja. Cuchnąca struga ciągnęła się na odcinku kilkunastu metrów. Żaden z pracowników obsługi nie sprzątnął zanieczyszczenia, a kierowca, po opróżnieniu kolejnego pojemnika, ruszył dalej nie zważając na coraz większe zanieczyszczenie.

Zauważył to strażnik rejonowy Referatu Stare Miasto. Funkcjonariusz natychmiast zatrzymał pojazd i nakazał oczyszczenie jezdni.  

Podczas opróżniania pojemników z odpadami może dojść do zanieczyszczenia jezdni.  W takich przypadkach obowiązkiem pracowników obsługujących śmieciarkę jest natychmiastowe usunięcie zanieczyszczenia, a w przypadkach wymagających umycia jezdni, powiadomić zarządcę drogi.

Mandat w wysokości 500 zł był konsekwencją ignorowania swoich obowiązków.

Informację o konieczności interwencyjnego umycia jezdni ul. Wrocławskiej strażnicy przekazali do ZDM oraz do ZM GOAP.

sieci społecznościowe