Czyste drogi

Zanieczyszczona jezdnia przy budowach, śmieci wyrzucone na pobocze, czy brudny i zarośnięty chwastami chodnik, to najczęściej powtarzające się interwencje strażników z zakresu czystości i gospodarki odpadami w pasie drogowym. Sprzątanie i mandaty to nie jedyne efekty interwencji strażników.

Zarośnięte chodniki - grafika artykułu
Zarośnięte chodniki

Codziennie strażnicy interweniują w sprawie zanieczyszczonych pasów drogowych. Jezdnia pokryta błotem, śmieci wyrzucone na poboczu czy zarośnięte chwastami chodniki to najczęstsze interwencje. Oto kilka przykładów:

  • ul. św. Michała -  na jezdni rozlana była substancja ropopochodna, było bardzo ślisko. Wezwani pracownicy Pogotowia czystości zneutralizowali zanieczyszczenie.
  • ul. Rubież -  bardzo mocno zanieczyszczona jezdnia błotem z pobliskiej budowy. Mandat karny i sprzątanie jezdni to efekt interwencji strażników. Identyczne zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego Straż Miejskiej z ul. Wargowskiej. Interwencja zakończyła się nie tylko sprzątaniem i mandatem, ale również ułożeniem płyt betonowych na wyjeździe z budowy. Przy ul. Piątkowskiej mieszkańcy uskarżali się na wszechobecny styropian z ocieplanego budynku. Białe drobiny przypominające śnieg "fruwały" po całej okolicy. Tym razem interwencja strażnika zakończyła się sprzątaniem i założeniem siatki zabezpieczającej,
  • przy ul. Białośliwskiej oraz przy ul. Opalenickiej mieszkańcy zgłosili zarośnięte chwastami i zanieczyszczone chodniki. W obydwu przypadkach strażnik wykonał dokumentację fotograficzną i po ustaleniu osób odpowiedzialnych za stan czystości chodników, wyegzekwuje jego sprzątanie.

W tym roku, z zakresu czystości i gospodarki odpadami w pasie drogowym, strażnicy zrealizowali 2480 zgłoszeń mieszkańców. 345 osób odpowiedzialnych za utrzymywanie czystości lub sprawców zanieczyszczeń zostało ukaranych mandatami. Funkcjonariusze przekazali instytucjom komunalnym ponad 4000 zaleceń porządkowych. Pogotowiu czystości przekazali do uporządkowania 641 zanieczyszczeń zalegających w pasie drogi.  

sieci społecznościowe