Budowy "pod lupą" strażników

Podczas prowadzenia prac budowlanych czy remontowych, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki zapewniające porządek i bezpieczeństwo. Teren musi być ogrodzony, odpady składowane w pojemnikach, a materiały budowlane magazynowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo. Nad przestrzeganiem czystości i porządku czuwają strażnicy rejonowi.

Przykład uchybień stwierdzonych podczas kontroli placów budowy
Przykład uchybień stwierdzonych podczas kontroli placów budowy

Osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie budowy jest jej kierownik, a kiedy dochodzi do niedopełnienia obowiązków, nakładane są mandaty i zarządzane są wielkie porządki. Jezdnie pokryte błotem, walające się śmieci, zniszczone trawniki, ciężarówki parkujące na chodnikach - to najczęściej powtarzające się uwagi mieszkańców sąsiadujących z terenem budowy.

Oto kilka przykładów z wrześniowych kontroli placów budowy przeprowadzonych przez strażników rejonowych:

 - Grunwald - skontrolowano 7 budów na terenie os. Kwiatowego. Chaos i bałagan - tak tylko można określić wygląd zlustrowanych terenów. We wszystkich przypadkach, za uchybienia związane z gromadzeniem odpadów, zanieczyszczaniem jezdni oraz brakiem tablic informacyjnych, posypały się mandaty. W jednym przypadku kierownik budowy został ukarany mandatami na łączną kwotę 800 zł. Zarządzono natychmiastowe sprzątanie i zapowiedziano powtórne kontrole,

 - Nowe Miasto - przy ulicy Katowickiej obecnie trwa zalewanie betonem hali garażowej. Ta budowa dobrze jest znana strażnikowi rejonowemu. Wcześniej kilka razy interweniował tam w sprawie jezdni zanieczyszczonej błotem przez pojazdy z budowy. Poskutkowały mandaty i zamiatanie jezdni. Obecnie mieszkańcy zgłosili problem dewastacji chodników przez pojazdy wypełnione betonem. Interwencja ta jest aktualnie wyjaśniana. Strażnicy w różnych godzinach obserwują cały teren,

 - ulice Gajowa, Żołnierzy Wyklętych czy Moniki Cegłowskiej, to adresy placów budowy na terenie Jeżyc. Najczęściej powtarzający się problem dotyczy zanieczyszczania jezdni błotem. Mandaty i zamiatanie jezdni to najczęstsze efekty wizyt strażników.

Od początku roku strażnicy, w ramach realizowanych codziennych zadań i interwencji, kontrolą objęli 117 budów i terenów do nich przylegających. Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały nałożeniem ponad 100 mandatów.

Załączone zdjęcia wykonali strażnicy Referatu Grunwald i Nowe Miasto.