Bezpieczna droga do szkoły

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego strażnicy sprawdzali oznakowanie drogowe, stan techniczny urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, przystanki komunikacji publicznej, oświetlenie. Wszelkie uwago zostały zgłoszone odpowiednim służbom. A przez cały wrzesień kilkadziesiąt podstawówek i przedszkoli było pod szczególnym nadzorem naszych profilaktyków.

Straż miejska - grafika artykułu
Straż miejska

Wraz z pierwszym dzwonkiem w ramach projektu Bezpieczna droga do szkoły strażnicy z zespołu profilaktyki realizowali spotkania z uczniami najmłodszych klas. Omawiano zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zasady obowiązujące podczas przechodzenia przez jezdnię, czy znaczenie sygnalizacji świetlnej. Wskazano również możliwe zagrożenia dla pieszych oraz sposoby ich uniknięcia.

Strażnicy podczas spotkań rozdali setki zawieszek odblaskowych, ulotek oraz plakatów, które na co dzień przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze.

Bezpieczna droga do szkoły będzie kontynuowana jeszcze w październiku. 

sieci społecznościowe