Alkohol w miejscu publicznym

Osoba spożywająca napój alkoholowy w miejscu publicznym popełnia wykroczenie z art. 43 ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które karane jest grzywną w postępowaniu mandatowym w wysokości 100,00 złotych. Między innymi w tej dziedzinie naszej pracy wpierają nas operatorzy monitoringu miejskiego

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym - grafika artykułu
Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym

Argumenty przeciwko spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych to m.in.:

- ryzyko "zachwiania" poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- negatywny wpływ na dzieci i młodzież, czy

- wzrost zagrożeń wypadkami.

W wielu przypadkach spożywanie alkoholu w miejscach publicznych prowadzi do awantur i zakłócania ciszy, co niekorzystnie wpływa na innych uczestników korzystających z tych przestrzeni. Tak samo negatywnie wpływa widok dorosłych osób spożywających alkohol na młodych ludzi, którzy w przyszłości mogą powielać te negatywne wzorce. Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem może także być przyczyna wielu niepożądanych zdarzeń zarówno dla osób pijących jak i dla innych uczestników ruchu.

Zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Aby spożywanie napojów alkoholowych było legalne należy wybierać do tego miejsca wyznaczone. Na pewno nie wolno spożywać alkoholu m.in na ulicy, w parku, przy miejskich fontannach, czy skwerach.

Strażnicy miejscy od 1 kwietnia nałozyli 735 mandatów karnych, pouczyli 64 osoby i skierowali 4 wnioski o ukaranie przez Sąd za spozywanie alkoholu w miejscu publicznym.