Aby grillowanie było bezpieczne i legalne

Zasady dotyczące grillowania nie wynikają wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Możliwość lub zakaz używania grilla oraz zachowania osób, wynikają z szeregu aktów prawnych, w tym również o charakterze miejscowym i wewnętrznym.

Zasady grillowania - grafika artykułu
Zasady grillowania

Przede wszystkim grillowanie nie jest zabronione, jednak poszczególni zarządcy terenów lub administratorzy budynków mogą ustalić swoje zasady dotyczące grillowania. Należy się z nimi zapoznać, aby uniknąć wizyty policji lub straży miejskiej.

Strażnik nie może ukarać za samo grillowanie, ale za zadymianie, czy zakłócanie spokoju innym już tak. Zawsze musimy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem naszym i innych osób oraz zachować normy społeczne i ograniczyć zagrożenie pożarowe. Osoby, które świętując długi weekend będą łamać powyższe zasady muszą liczyć się z interwencją strażników lub policjantów.

Dlatego:

  • nie zakłócajmy spokoju i porządku publicznego innym osobom, bo może nam za to grozić mandat zgodnie z art. 51 par 1 w wysokości od 100-500 zł.
  • kolejna rzecz to sprzątanie po sobie. Jeśli możemy przynieść na biesiadę pełne siatki jedzenia, to tym bardziej możemy zabrać ze sobą śmieci i wrzucić je do kosza. Za zaśmiecanie grozi nam mandat 500 zł art. 145
  • a za spożywanie alkoholu wbrew zakazom to mandat karny w wysokości 100zł - art. 43¹ ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • prosimy zwracać także uwagę na to gdzie i jak parkujemy

Miejsca, ktore cieszą się ogromną popularnością to m.in. tereny nadwarciańskie w centrum miasta - tutaj w określonych strefach grillowanie jest dozwolone i zadbano także o specjalne kosze na popiół. Swoje tereny udostępniają również wybrane Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Można także rozpalać ogniska w niektórych lasach komunalnych, jednak wcześniej należy pamiętać o uzgodnieniu terminu z administratorami terenów.