14 kwietnia - Dzień Ludzi Bezdomnych

14 kwietnia obchodzimy Dzień Ludzi Bezdomnych. Został ustanowiony 25 lat temu z inicjatywy Marka Kotańskiego, założyciela stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot.

Wizytacja miejsc przebywania bezdomnych - Stare Miasto - grafika artykułu
Wizytacja miejsc przebywania bezdomnych - Stare Miasto

Zwyczajowo w Dniu Ludzi bezdomnych organizowane są rozmaite akcje pomocy bezdomnym oraz akcje informacyjne zwracające uwagę społeczeństwa na ich problemy.

Strażnicy miejscy od szeregu lat pracują na rzecz bezdomnych, a w szczególności osób przebywających w miejscach nieogrzewanych. Wspólnie z pracownikami socjalnymi MOPR strażnicy rejonowi co tydzień docierają do wszystkich koczowisk na terenie miasta. W okresie panujących niskich temperatur, w sytuacjach szczególnych, przekazują bezdomnym pakiety żywnościowe, wzywają pomoc medyczną i nakłaniają do zamieszkania w ośrodkach stacjonarnych. W minionym sezonie zimowym udało się nakłonić do zmiany trybu życia aż dziewięciu bezdomnych.

Wspólne patrole przekazują maseczki ochronne, informują o ograniczeniach związanych z panującą epidemią oraz o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia objawów koronawirusa.

Warto wiedzieć, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pomoc:

  • Polski Komitet Pomocy Społecznej między innymi prowadzi działalność w zakresie dożywiania i wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego - więcej informacji  Tel. 601 401 275 lub: https://www.pkps-poznan.org.pl/node/63
  • Caritas Archidiecezji Poznańskiej prowadzi bardzo szeroką działalność pomocową skierowaną do różnych grup potrzebujących - więcej informacji Tel. 61 835 68 55 lub: https://caritaspoznan.pl/kontakt

Załączone zdjęcia - 14 kwietnia, wspólny patrol Straży Miejskiej Referat Stare Miasto oraz pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w trakcie cotygodniowej wizytacji miejsc przebywania bezdomnych.

sieci społecznościowe