130a w służbie strażnika

Ruszyła przebudowa ulicy Garbary! Na remontowanym odcinku drogi została wprowadzona nowa, czasowa organizacja ruchu. Strażnicy usunęli na parking strzeżony 17 pojazdów. W 2019 roku, na podstawie art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym, takich zleceń funkcjonariusze wystawili aż 2008!

ul. Garbary - początek remontu nawierzchni
ul. Garbary - początek remontu nawierzchni

Garbary - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wielką do numeru 48 nie wolno parkować samochodów, z możliwością odholowania ich na parking strzeżony, na koszt właściciela. Pierwszego dnia, przed rozpoczęciem prac drogowych, strażnicy wystawili 17 dyspozycji usunięcia samochodów. Obecnie rejon ul. Garbary patrolują strażnicy referatu Stare Miasto.  

Apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie dróg i stosowanie się do obowiązujących zasad organizacji ruchu.

W 2019 roku, na podstawie art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym, strażnicy zlecili odholowanie na parkingi strzeżone 2008 samochodów! Najwięcej, bo aż 1142 pojazdy pozostawione były na drodze objętej zakazem zatrzymywania się z tabliczką z holownikiem, 420 blokowały bramy wjazdowe, a 218 koperty dla niepełnosprawnych. Inne miejsca, z których strażnicy w 2019 r. usuwali samochody to: torowiska tramwajowe (21), chodniki (82), skrzyżowania (39), przejścia dla pieszych (35), drogi rowerowe (9), a także tamujące ruch na drodze (31) i blokujące inne zaparkowane prawidłowo pojazdy (11).