O odpowiedzialności prawnej nieletnich...

Spotkania edukacyjno-profilaktyczne, które zainaugurowano w klasach pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych mają na celu przypomnienie młodym ludziom, że odpowiadają za własne czyny. Zmieniona (od 1 września br.) ustawa dotycząca nieletnich mówi "o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich". Wprowadziła kilka istotnych zmian w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich. Wśród niech jest odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia, czy też przestępstwa, które stanowią czyny zabronione lub karalne. Podczas spotkań, strażniczki z Zespołu Profilaktyki wyjaśniały normy prawne dotyczące ruchu pieszych, poruszania się rowerem lub hulajnogą (w tym elektryczną), których naruszenie jest wykroczeniem, jak również może być zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Młodzieży wyjaśniono, co to jest demoralizacja i jakie są jej przejawy, a także, jakie konsekwencje prawne mogą być z nią związane. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat odpowiedzialności prawnej młodych ludzi, wykazali się dużą aktywnością zadając wiele wiążących pytań, na które strażniczki udzieliły wyczerpujących odpowiedzi, starając się wyjaśnić wątpliwości młodych ludzi.

EM, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej