Dziki w mieście

Od początku stycznia do połowy października służba dyżurna przyjęła od mieszkańców miasta 1973 zgłoszenia o pojawieniu się dzików na terenie zurbanizowanym.

Straż miejska - grafika artykułu
Straż miejska

Jak wygląda interwencja związana z dzikimi zwierzętami?

Strażnicy jadą we wskazane miejsce i weryfikują informację. Określają wielkość stada i w jakim kierunku się ono przemieszcza. Następnie informacja kierowana jest do Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego zadaniem jest zminimalizowanie zagrożenia ze strony dzików. Zazwyczaj działania te polegają na odłowieniu lub przepłoszeniu stada w stronę lasu. Czasami musi zostać przeprowadzony odstrzał, którym zajmuje się specjalistyczna firma.

To, dlaczego tak często spotykamy dziki w mieście wynika z tego, że w bardzo prosty sposób mogą one zdobyć pożywienie.

Dlatego tak ważnym jest, aby w odpowiedni sposób zabezpieczać pojemniki z odpadami, zwłaszcza z resztkami jedzenia.

Kiedy spotkamy dzika na swojej drodze zachowajmy spokój i nie zbliżajmy się do niego.

Najczęściej, strażnicy odbierają sygnały o pojawieniu się dzików od mieszkańców Piątkowa, Strzeszyna, czy Głuszyny. W większości są to miejsca zalesione, ale coraz częściej zdarza się, że zwierzęta wędrują w głąb centrum.