Komunikaty, oświadczenia

Nieścisły reportaż o usuniętym wraku Forda Mondeo przyczyną nieporozumień

8 listopada 2021 roku, z parkingu na terenie os. Powstań Narodowych, strażnik rejonowy zlecił usunięcie pojazdu (Forda Mondeo), którego stan wskazywał, że nie był używany. Samochód został umieszczony na parkingu strzeżonym, a pół roku później, w maju 2022 roku, decyzją Rady Miasta Poznania przekazany do Stacji demontażu i złomowany.

Z tym faktem nie może pogodzić się właściciel złomowanego pojazdu.

Telewizja Polsat News wyemitowała reportaż p.t. Parkingowy absurd. Stracił samochód bo był rzadko używany, (emisja 10 08 2022 r, program Interwencja, autor Jakub Hnat). W reportażu autor pominął kilka szczegółów, bardzo istotnych dla odbioru społecznego pracy wykonywanej przez służby miejskie:

1. do właściciela Forda strażnik dwukrotnie wysłał pisma polecone i to rok przed usunięciem pojazdu (pierwsze 3 IX 2020 r i drugie 18 XI 2020 r, a pojazd usunięto dopiero 8 XI 2021 r.) - korespondencja nie została odebrana,

2. właściciel usuniętego Forda nie podał w Wydziale Komunikacji zmiany adresu zamieszkania. Z tego powodu w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) widnieje całkowicie inny adres aniżeli faktycznego zamieszkania. Również korespondencja wysyłana przez ZDM po usunięciu samochodu na parking strzeżony, nie została odebrana,

3. strażnik miał kontakt telefoniczny z właścicielem Forda i informował go o konieczności doprowadzenia pojazdu do stanu "używalności". Samochód nie tylko był brudny i miał skorodowane nadwozie, ale był wykorzystywany jako magazyn różnych przedmiotów,

4. właścicielowi Forda informacje o konieczności zajęcia się pojazdem przekazywali również pracownicy administracji,

5. w reportażu TV Polsat te kwestie, a w szczególności sprawa braku zmiany adresu w CEPIK została pominięta.

Obejrzyj reportaż:  Parkingowy absurd. Stracił samochód bo był rzadko używany


Kontakt telefoniczny z dyżurnym SMMP

W niektórych komentarzach mieszkańców odnoszących się do pracy strażników miejskich, jakie są publikowane w mediach społecznościowych, sygnalizowany jest problem z uzyskaniem połączenia telefonicznego z dyżurnym.  Posiadane dane wskazują, że w minionym roku do straży miejskiej wpłynęły  81 874  zgłoszenia mieszkańców. Telefonicznie przekazano  41 497 zgłoszeń, a za pośrednictwem poczty elektronicznej 32 157. Pozostałe 8 131 zgłoszeń przekazano bezpośrednio strażnikom w terenie. Zwracam uwagę, że  zebrane dane za 2019 r. pokazują, że z łącza telefonicznego skorzystało sporo, bo ponad 41 000 mieszkańców, których połączenia zostały odebrane. Każde połączenie to często kilka minut rozmowy. Nie zawsze zgłaszający odpowiada na pytania dyżurnego zwięźle i precyzyjnie, a to przedłuża czas połączenia. Najwięcej spraw mieszkańcy zgłaszają w przedziale godzin od 10:00 do 20:00 i wtedy ilość osób oczekujących na połączenie przekracza fizyczne możliwości szybkiego ich odbioru przez dyżurnych. Zwłaszcza , że rola dyżurnego Straży nie ogranicza się do samego odbioru telefonu i rozmowy ze zgłaszającym. Musi on również dokonać stosownych zapisów w systemie, które są przekazywane do patroli, a gdy to jest koniecznie nawiązuje również kontakt radiowy ze strażnikami. Ponadto do obowiązków dyżurnych należy również kontakt z instytucjami i podmiotami, którym przekazuje informacje od mieszkańców będące poza kompetencjami straży miejskich. Gama tematów przekazywanych do SMMP jest bardzo szeroka. Powoduje to w niektórych sytuacjach, że odbiór w czasie przewidzianym na połączenie nie jest możliwy. Jednakże staramy się w miarę możliwości oddzwaniać do osoby zgłaszającej.

Chciałbym też zwrócić uwagę na kilka dobrych praktyk, które niewątpliwie mogą skrócić czas oczekiwania na połączenie z dyżurnym:

  • przed wybraniem numeru 986 przygotujmy jasny, precyzyjny komunikat, który chcemy przekazać (co się dzieje, adres lub określenie miejsca, możliwy kontakt dla interweniujących);
  • odpowiadajmy na pytania dyżurnego ściśle, bez podawania zbędnych informacji

********************************
Przemysław Piwecki
Rzecznik
Straży Miejskiej Miasta Poznania

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej