"Wiem. Wybieram dobrze"

Funkcjonariuszka Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 77 w ramach programu "Wiem. Wybieram dobrze". Celem programu jest nauczenie młodzieży, w jaki sposób powinna dokonywać właściwych dla siebie wyborów.

Funkcjonariuszka opowiadała o wyrobach tytoniowych, alkoholu, dopalaczach, czy narkotykach. Są to substancje najgroźniejsze, które zmieniają stan świadomości człowieka. Są to środki odurzające pochodzenia roślinnego lub syntetycznego, powodujące uspokojenie, zniesienie bólu, odurzenie, euforię lub sen. Wielokrotne ich stosowanie prowadzi do przyzwyczajenia i tzw. głodu narkotycznego, a w konsekwencji do narkomanii, czyli całkowitej zależności od nich. Realizacja programu składa się z wykładów i warsztatów. Działania strażników w realizacji programu wspiera certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, by młodzież skorzystała, jak najwięcej z zajęć.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej